A nap eseményei

A pesti oldalon tovább fokozódott a szovjet csapatok nyomása. Fóttól délnyugatra szovjet harckocsik 3,5 km mélyen behatoltak a védelembe miközben több harckocsit is vesztettek. Csömörön különösen válságos helyzet alakult ki a 12. gyaloghadosztály egyik zászlóalját a szovjetek bekerítették és megsemmisítették. Az itt védekező huszárok állásába is betörtek a szovjet harckocsik, bár ezekből többet kilőttek a huszárok. Este a Vannay-zászlóalj egy sikertelen ellentámadással megpróbálta visszaszerezni az elveszett állásokat. Ezt követően a Vannay-zászlóalj Budán a Városmajorba került átvezénylésre erősítésként. Ecser és Vecsés területéről a németek ismét több ellentámadást indítottak, de ezeket a szovjet csapatok visszaverték.

A Csepel-szigetre az elvezényelt alakulatok helyére Pestről az 1. magyar páncéloshadosztály megmaradt csapatai kerültek erősítésként, mely átcsoportosítás e nap megindult.

Budán e napon befejeződött a 8. SS-lovashadosztály felvonulása. Budafokon a Pacsirta-hegy kerül a szovjetek kezére hullámzó harcban, ahol mindkét oldal több támadást és ellentámadást indított. A Kelenföldi pályaudvar is elveszett a várost védők számára.

A nap során megpróbálták még a Kamaraerdőtől délre lévő légvédelmi állások visszafoglalását is a német-magyar erők, de ezt a kísérletet nem koronázta siker. A Dörner-harccsoport a Dobogó-dombon sikeresen megállította a szovjetek támadását Budaörs felől. A szovjet csapatok Szentendrénél kijutottak a Dunához a bekerítés belső gyűrűje is bezárult. E napon elesett Budakalász is.

Budaörsi út romos épületei az ostrom után 1945-ben

Budaörsi út romos épületei az ostrom után 1945-ben (fortepan)


Budapest ostroma a sajtóban e napon

A Vörös Hadsereg elérte Budapestet nyugaton

London, Kedd, Dec. 26. – A Vörös Hadsereg tegnap elérte Budapest nyugati peremét és 15 mindössze mérföldre van attól, hogy elvágja az utolsó vasúti menekülési utat a nácik számára nyugat felé a magyar fővárosból, melynél már csak 9 mérföldnyi kell a teljes bekerítéshez. … Budapesttől északkeletre a szovjet ékek elfoglalták Csolnokot, és mindössze kilenc mérföldre állnak a Dunától, mely délnek kanyarodva folyik Budapest felé. Budapest egyik közeli elővárosát az oroszok közleményük szerint elfoglalták, együtt több mint 40 egyéb községgel nyugaton és délnyugaton a fővárostól és most Budakeszin és Diósnál állnak. Budakeszi a szomszédos a Buda városhatárral, mely a nyugati fele Budapestnek és Diósd ettől délre fekszik. A Vörös Hadsereg elfoglalta Piliscsabát, 15 mérföldre északkeletre Budapesttől, melyen keresztül fut a villamosított vasút Bécs felé. Ez volt az utolsó menekülési út, ami még megmaradt a németeknek. … Habár a meneküléshez a vasútvonal elveszett a németek Budapesten még mindig rendelkeznek két repülőtérrel. A szovjet kommüniké jelentette, hogy a Budapest körüli eredményük a náciknak súlyos emberi és anyagi áldozatokba került, melyet az orosz bombázók valamint a Fedor I. Tolbuhin marsall 3. Ukrán Frontjának földi csapatai okoztak. … A kommüniké kiemelte a szorító gyűrűt Budapesten és közzétették, hogy a várostól nyugatra és délnyugatra folytatott harcokban december 21-24. között az oroszok megöltek 12.000 német és magyar katonát, elfogtak 5.468 főt, és megsemmisítettek vagy zsákmányoltak hatalmas mennyiségű hadianyagot. Ezen belül 291 harckocsit, 106 repülőt és 147 ágyút elpusztítottak, valamint zsákmányoltak 154 repülőt, számos első osztályú állapotban volt, 21 harckocsit és 101 ágyút. Csak december 24-én hatvanegy német harckocsit lőttek ki délnyugatra Budapesttől, az oroszok jelentése alapján.

In: New York Times 1944. december 26., 1 és 6. oldal


A hírek értékelése

A Pilisvörösvár felé futó vasútvonal jelentette az egyetlen szárazföldi menekülési utat a Budapesten rekedt német csapatok számára, azonban a New York Times cikke is kiemelte, hogy két repülőtér ezek a Budaörsi és Mátyásföldi repülőterek voltak még légihíd kiépítésére alkalmasak voltak, mely meg létesítése meg is történt. A szovjet jelentés a hadieszközökről és hadifoglyokról erősen eltúlzott december végén a Budapesttől nyugatra lévő német-magyar csapatok létszáma 3000 fő körül volt, ehhez jött még 91 harckocsi és rohamlöveg.