A nap eseményei

A Szentendrei-szigetet ezen a napon szállták meg a szovjet csapatok ellenállás nélkül. (A sziget déli részét az Egyetemi Rohamzászlóalj védte, de Óbuda felé ők korábban kivonásara kerültek.)

A pesti oldalon folytatódott a szovjet erők támadása, mely során  elfoglalták Mogyoródot, Csömört, továbbá a 12. gyaloghadosztály védősávjában Rákoskeresztúr területén betörtek az Attila III. védővonalban a védelembe. Vecsés és Pestszentlőrinc szintén elesett és megindult a harc Rákospalotáért. A román csapatok pedig elfoglalták Árpádföldet.

Ezen a napon foglalták el a szovjet Ecsert, Vecsést, Ferihegyet. Az 1. páncéloshadosztály helyén bevetett 1. és 13. rohamtüzér osztályok az e napi és a következő napi harcokban teljesen felmorzsolódtak.

A Csepel-szigeten lévő Weiss-Manfréd gyártelep ellen a Dunán a budai oldalról megpróbáltak átkelni szovjet csapatok, azonban magyar légvédelmi tüzérek visszaverték ezt az átkelési kísérlet.

Budán a szovjet csapatok elfoglalták még Békásmegyert, majd a szovjet erők folytatva a támadást nagyobb ellenállás nélkül elérték az Óbudán lévő gyárak területét, ahol sor került az első összecsapás is (pl. Gázgyár), a védőket ezt követően folyamatosan szorították a Kolosy tér irányába.

A rohamtüzérek és más csapatokkal együtt egy ellentámadással visszafoglalták a Kelenföldi pályaudvart. A Budaörsi út irányából egy sikertelen ellentámadást is indítottak a német erők páncélosokkal egyetemben.

Német páncéltörő ágyú lőállásban a Corvin közben

Német páncéltörő ágyú lőállásban a Corvin közben


Budapest ostroma a sajtóban e napon

Budapest lakosságának helyes magatartásán múlik, hogy fővárosunknak ellenséges szorongattatása – hamarosan megszűnjék

Budapest hadtest parancsnoka és vezénylő tábornoka felhívásban fordult Budapest lakosságához. Figyelmeztette két, hogy komoly a helyzet és óvaintett mindenkit a rémhír terjesztéstől. Megnyugtatta a lakosságot, hogy a szorongattatásnak hamarosan vége lesz, de Budapest felszabadításához mindenki helyes magatartásának hozzá kell járulni. A nyugalmát mindenki őrizze meg és tartsa meg rendfenntartásra előírt szabályokat. Tizenhét Óra után polgári személynek az utcán tartózkodni nem szabad. Tilos a nap bármely órájában is minden gyülekezés. Akinél fegyvert, lőszert, vagy robbanóanyagát találnak, azt a helyszínen felkoncolják. Azok az egyének, akik a nemzetőr szolgálatot saját polgári ruhájukban teljesítik, a karszalagot jói látható helyen viseljék a karjukon és igazolványaikat állandóan, hordják maguknál. Ezeknek a személyeknek a polgári lakosság éppen olyan engedelmességgel tartozik, mintha egyenruhát viselnének. Akit álhírek vagy csüggedésre alkalmas hírek terjesztésén rajta érnek, azt a helyszínen lelövik. Aki ellen pedig ilyen hírekért feljelented érzik, azt a rögtönítélő bíróság elé állítják; Szeszt sem árusítani, sem venni nem szabad.

In: Zalai Összetartás, 1944. december 27. 1. oldal

Budapest a menekülőút már majdnem bezárult

Az erős Vörös Hadsereg csapatai gyorsan szűkítette a hat mérföld széles menekülő utat, mely az egyedüli mely még megmaradt a Budapestet védő németek számára, míg nyugaton a szovjet tankok a városba törtek utolsó jelentések szerint már csak mintegy 3000 yardra a céljuktól.

Tolbuhin marsall csapatai elérték Esztergom alatt, a Duna déli partján Budapesttől északnyugatra, bezárva a szűk korridort a Duna és Németország között. …

Elkeseredett és véres csata alakult ki a beépített terülten Budán, Budapest nyugati részében.

Német Tigris tankok gördülnek előre, hogy sakkban tartsák a szovjet támadó csapatokat, melyek nagy részében a megtört utcai harcosok, akik felkészültek, hogy a várost házról házra foglalják el, ha szükséges.

A németek minden eszközt használnak, mint a pszichológiai támadást, egy csoport gyalogost feldoppingolva alkohollal és zenével ösztönözve masíroznak a csatába. …

In: Daily Worker, 1945. december 27., 1. oldal


A hírek értékelése

Budapesten rekedt csapatoknak nem volt Tigris harckocsijuk, ez téves. A szovjet jelentések előszeretettel használnak minden német harckocsinál Tigris megjelölést (amit átvettek a nyugati újságok is), azonban Budapest ostroma során egyetlen Tigris sem maradt a bekerítésben. A pszichológiai hadviselés terén az ostrom során sokkal inkább a szovjet csapatok jeleskedtek, például a Budai oldalon a front több pontján is visszaemlékezők szerint a szovjetek hangszórókon játszották a „Hiába menekülsz, hiába futsz” című korabeli slágert. Az alkohollal történő motivációt kapcsán is a szovjet csapatok esetében van rá visszaemlékezés, hogy részeg, de alkoholtól legalább is bódult katonák indultak rohamra.