A nap eseményei

Egy szovjet lángszórós egység a Logodi utca egyik házát foglalta el, de az egyetemi rohamzászlóalj tagjai visszafoglalták azt. Egy másik magyar harccsoport pedig visszafoglalta az Attila út 137. számú sarokházat a szovjetektől. A hídfő déli részének védelme e napon összeomlott. A lágymányosi töltésen a védők megadták magukat és a támadók a Gellért-hegy többségét elfoglalták. A Gellért teret elérték és a Citadellát közelítették meg estére. A Döbrentei teret szintén elérték a hegy másik oldalán a szovjet csapatok.

Gellért tér az ostrom után

Gellért tér az ostrom után


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Lapzárta után érkezett: Budai védői támadásba mentek át

… Buda védő csütörtökre virradó éjjel támadásba mentek át. Nyugaton a nagy ellenséges támadás ellenére állásaikat előre tolták. …

In: Pápai újság, 1945. február 10., 4. oldal

 

A Velencei-tótól délre fegyveres SS-kötelékek kivetették a bolsevistákat és 16 páncélost megsemmisítettek

Berlin, február 9. NTI. A véderő főparancsnoksága jelenti: Budapest helyőrsége még mindig tartja a vár előtti városrészeket a még erősebbé vált ellenséges támadásokkal szemben. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 10., 1. oldal

 

Budapest hős védői támadásba kezdtek

Berlin, február 9.  … Budapest védői, akik már hetek óta kemény harcot vívnak, csütörtökre virradó éjjel támadásba mentek át. A nyugati szakaszon a nagy számbeli fölényben lévő bolsevisták szívós ellenállása ellenére is sikerült állásainkat előbbre helyezni. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 10., 1. oldal

 

A Vörös Hadsereg folytatja előnyomulását Berlin felé

… Budapesten folytatódott a Budán bekerített ellenséges helyőrség megsemmisítése. A harcok folyamán a szovjet csapatok elfoglaltak 15 háztömböt. Február 6-án Budán 900 ellenséges katonát és tisztet fogtak el. …

In: Új szó 1945. február 10., 1 oldal

 

Budai harcok

A szovjet csapatok folytatták a Budán bekerített ellenséges csoportok megsemmisítését. Különösen makacs harc folyt a Sas-hegy birtokáért, amely a városnak még németek kezén levő részén uralkodik. z ellenséges csapatok hatalmasan megerődített védelmi állássá építették ki a Sas-hegyet. Itt a hitleristák kemény ellenállást fejtettek ki. A gárdacsapatok kiverték az ellenséget a Zólyomi utcából és kelet felől elérték a hegy lábát. Más szovjet kötelékek ugyanekkor déli irányból nyomultak előre és egyesültek a hegy lábánál harcoló gárdistákkal, majd együttes támadással megsemmisítették a német helyőrséget és elfoglalták a Sas-hegyet.

Ugyancsak kemény harc folyt az egyik budai park birtokáért. A németek géppuskafészkeket építettek ki a park területén. Ezekre a német állásokra először heves tüzérségi tüzet zúdított a szovjet tüzérség, majd a gyalogság rohammal behatolt a parkba és azt megtisztította. A bekerített, gyűrűbe zsúfolt németek súlyos veszteségeket szenvedtek. A terepet hitleristák holttestei borították. (A Szovjet Tudósító Iroda részletes jelentéséből)

In: Új szó 1945. február 10., 2 oldal


A hírek értékelése

A Pápai Hírlap és Győri Nemzeti Hírlap által írt nyugati irányú német ellentámadás, ami kis mértékben tért nyert nem ismert, néhány háztömb visszaszerzéséről lehetett mindössze szó.