A nap eseményei

E napon befejeződött a Gellért-hegy ostroma elesett a Citadella is. Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front 114 háztömböt foglalt el Budán e napon megtisztítva a védőktől Lágymányost és a Gellért-hegyet. Német oldalon a sebesültek száma megközelíttette a 12.000 főt.

Német hadifoglyok a Gellért-hegyen

Német hadifoglyok a Gellért-hegyen


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

A Balatontól keletre szétvertük a vörös támadásokat

Berlin, február 10. NTI. A véderő főparancsnoksága jelenti: Budapest védői a Várban és a Citadellában tovább folytatják hősies harcukat.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 11., 1. oldal

 

A Kisgellérthegy és a Vár között nagy harcok vannak

Berlin, február 10. … Budapest hős védőőrségének megint nagyon kemény harcokat kellett megvívnia. Súlyos tüzérségi és gránátvető előkészítés után a bolsevisták újból támadtak nyugat és délnyugat felől. Minden talpalatnyi földért küzdve a Déli pályaudvar közepéig nyomultak elő a bolsevista csapatok. A Kis-Gellérthegy körül, valamint a Kis-Gellérthegy és a Vár között elkeseredett harcok tombolnak.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 11., 1. oldal

 

Keleten és Nyugaton erősödik a szövetséges hadak nyomása

.. Budapest folytatódott a Budán bekerített az ellenséges helyőrség megsemmisítése. A harcok folyamán a szovjet csapatok elfoglaltak 15 háztömböt. Február 8-án Budán 900 ellenséges katonát és tisztet fogak el ..

In: Szabadság 1945 február 11., 1 oldal

 

A budai harcok

L. Ivanov kapitány írja a „Szurovszki Natyiszk” című orosz frontújságban:

Az ellenség helyzete Budán napról-napra, mondhatni óráról-órára válságosabb. A kerítésekkel körülvett ketrecében a németek az egyik ház falától a másikig osonva egyszer egyik, másszor másik háztömbből kiindulva kísérlik meg, hogy nyugat felé áttörhessenek.

Tanulságos esetet adódott elő Grigorian és Hajrulin kapitányok gárdaosztagának frontszakaszán. Itt katonáik egy hatalmas épületet vettek birtokukba, amely hosszában egész háztömböt ölel fel. Az épület szobáiba bevetették magukat és innét indultak rohamra a következő ház ellen. Az éppen csak elfoglalt ház alsó emeletén egyszerre csak egész váratlanul feltűntek a németek. Gránátharc és kézitusa kezdődött.

Katonáink sietve szétverték az ellenséges csoportot és foglyokat ejtettek. Bebizonyosodott, hogy 70 némettel volt dolguk, akik valamennyien  géppisztollyal voltak felszerelve és hogy az ellenséges katonák egy, az utcánál kezdődő és még az ellenség kezében lévő pinceátjárón keresztül szivárogtak be az épületbe. A szovejtutászok ezután megtisztították ezt az átjárót. Csapataink tüze, most már annál nagyobb pontossággal irányul minden szeglet, minden földalatti helyiség ellen.

Most Grigorian és Hajlurin támadó csapatai egy hatalmas hatemeletes patkó alakú házat találnak útjukban. A ház három utca kereszteződésénél fekszik, ezek az utcák egy hídhoz vezetnek, amely Buda belső kerületében található. A németek a házban és a környező épületekben minden ajtót beragasztottak szurokkal és elkeseredetten tüzelnek a helyiségekben. Itt a gránátharc igen nehéz, szinte lehetetlen. Lövészeink segítségére sietnek most aknavetőink. Különösen bátran és ügyesen harcol Hochlov őrmester. Aknavetőjét a szemben fekvő ház alsó emeletén helyezi el és az előbújó németeket gyilkos tűzzel árasztja el. Rohamosztagaink itt felgyújtottak két ellenséges kézben lévő házat, lángba borítottak két ellenséges teherautót, lángba borítottak egy nagy raktárát és végeztek hetven hitleristával.

Következő éjjel az ellenséges repülőgépek a Budán körülzárt ellenséges haderő elfoglalta terület északi részén huszonhat ejtőernyőt dobtak le, teherrakománnyal, amelyek tekintélyes része csapataink kezére került. Ezek között a rakományok között volt egy vaskeresztekkel megtöltött láda is. Hitler utolsó ajándéka azonban nem jutott el a körülzárt helyőrséghez, mert a német szállító repülőgép tévedésből a szovjetállások felett dobta le.

In: Szabadság 1945 február 11., 1-2. oldal


A hírek értékelése

A Győri Nemzeti Hírlap tudósítás nem teljesen volt pontos a Déli pályaudvar már korábban február 9-én elesett a Citadella pedig aznap este 11-én került a szovjet csapatok kezére.

Érdekes megjegyezni, hogy az Új szó február 10-i tudósítása és a Szabadság február 11-i tudósítása teljesen azonos tartalmú csak az egyik február 8-ra a másik február 6-re teszi 900 hadifogoly ejtését. Mindkettő szovjet tudósításon alapul.