A nap eseményei

Budapesten a főváros ostroma véget ért, már csak a Budapesten a kitörés során itt rekedt kisebb bekerített csapatok álltak harcban.


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

A Velencei tótól délre megsemmisítettek egy szovjet köteléket

Berlin, február 12. NTI A magyar fővárosért folyó harc elkeseredetten tombol tovább. Minden fegyverfogható férfi részt vesz a házról-házra, pincéről-pincére folyó harcokban.

Különösen a Gellért-hegyért folyik véres küzdelem. A védelem másutt is visszaverte a támadásokat. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 13., 2. oldal

 

A szovjet csapatok elfoglalták a Királyi Várat és a Citadellát

(A Szovjet Tudósító iroda hadijelentése.)

1945. február 11.

… Budapesten folytatódott a Budán bekerített ellenséges helyőrség megsemmisítése. A harcok során a szovjet csapatok 45 háztömböt foglaltak el. …

 

1945. február 12.

… Budapesten a szovjet csapatok megtörve az ellenség ellenállását a város nyugati részén (Budán), több mint 200 háztömböt foglaltak el, köztük a Királyi Várat és a Citadellát, s folytatták a bekerített ellenséges csoportok megsemmisítését. Február 11. és 12-én Budán még nem végleges adatok szerint 30.000 ellenséges katonát és tisztet fogtak el. …

In: Új szó 1945. február 13., 1 oldal

 

Keletporoszországban további tért nyernek az előnyomuló szovjet csapatok

… London. Budán az oroszok további tért nyertek. Folytatták a csapdába ejtett ellenséges erők megsemmisítését. 900 ellenséges katonát fogtak el. Székesfehérvártól délre elfoglalták Siófokot, Enyingit és több más községet.

In: Makói Népújság, 1945. február 13., 1. oldal

 

A Kossuth-rádió a budapesti ostromról

A Kossuth-rádió az oroszok magatartásáról beszélt a budapesti csatával kapcsolatban és többek közt ezeket mondotta: Novemberben az oroszok ágyúzhatták volna Budapestet, de kímélni akarták a polgári lakosságot. Karácsonykor bekerítették a fővárost és megadásra szólították föl. A németek lelőtték a küldötteket, ezzel lehetetlenné téve minden további kísérletet az emberi életek megmentésére. Az oroszok ekkor elhatározták, hogy végeznek az ellenséggel, de minden lehetőt megtettek a lakosság kímélésére. A németek azonban másként tettek. Hogy Budapest népének a pokol minden kínját el kellett szenvednie, abban a németek a bűnösök, akiknek bűnében a Szálasi-banditák is részesek. A nácik óriási mennyiségű élelmiszert halmoztak össze a fővárosban, de Budapest lakosságát éhezni hagyták. Felrobbantották a gyárakat, műemlékeket, a Duna-hidakat.

In: Makói Népújság, 1945. február 13., 1. oldal

 

A budai katakombákban

A Pravda helyszíni tudósítása

Tildarov őrvezető eleget tett megbízatásának s elindult visszafelé zászlóaljához. Én is csatlakozom hozzá. Hogy az utat ne tévesszük el, a lefektetett telefonhuzalok mellett haladunk. Utunk üregeken, folyosókon és udvarokon vezetett keresztül. A telefonvezetékek most egy négyszögletes nyílásba vezet bennünket, amely pincébe nyílik. Itt óvatosnak kell lennünk! – figyelmeztet Tildarov őrvezető.

Hideg, nyirkos helyre kerülünk. Irtózatos bűz van mindenfelé. A pincében olajmécses világít. Sok asszony, öregember, gyermek fekszik itt fapriccseken. Ehhez a házhoz még nemrég ért el a felszabadító sereg s még nem mertek előjönni a lyukakból. Az egyik ilyen pincéből a másikba átjutunk. Végre egy újabb négyszögletes nyíláson keresztül meglátjuk a világosságot és újra szívhatjuk a friss levegőt.

Egy falat látunk. Négyemeletes ház egyik oldala. Hatalmas szürke fal, amelyen nincs egy nyílás sem. Előtte rengeteg kőtörmelék. Ezek mögül tüzelnek golyószórósaink.

Folytatjuk utunkat a budapesti katakombákban. Érdekes a magyar fővárosban, hogy a pincék összeköttetésben vannak egymással. Ezt sikeresen használták ki harcosaink. Többször megtörtént, hogy katonáink a pincékből szabadítottak fel olyan házat, amelyet más csapatrészek kívülről szorongattak.

A pincéken keresztül végre lejutottunk a zászlóaljhoz. A zászlóalj parancsokságáról gyönyörű kilátás nyílik a Dunára, melyen hatalmas jégdarabok úsznak. Ezek a jégdarabok gyakran megakadnak a felrobbantott Erzsébet– és Ferenc József-hidak roncsain. Látjuk a királyi várat, a kereskedelmi minisztérium tetejét. Látjuk a Tudományos Akadémiát is.

A szovjet csapatok egyre szűkebb gyűrűt vonnak az ellenség köré. Napról napra kevesebb ház van a németek bittokában.

In: Új szó 1945. február 13., 2 oldal

 

Újabb és hatalmas hadizsákmány a keleti fronton

… A legutóbbi szovjet hadijelentéshez kiadott közlemény szerint a szovjet gárdakötelékek a Sas-hegy elfoglalása után birtokukba vették a III. számú katonai kórházat és az ellenségnek a vasútvonal mentén kiépített állásait. A németek a németvölgyi temetőben erős ellenállási fészket építettek ki. Ezt a temetőt a szovjetcsapatok megtisztították, majd több nagy háztömb elfoglalása során 17 német harckocsit és teherautót, 30 ágyút és nagyszámú géppuskát zsákmányoltak. Egy magyar század hat tiszt vezetésével, majd 36 magyar rendőr egy őrnagy parancsnokságával, teljes fegyverzetével átállt az oroszokhoz.

In: Szabadság 1945 február 13., 3 oldal

 

A Főparancsnokság parancsa

… A 2. Ukrán Front csapatai, a 3. Ukrán Front csapatainak közreműködésével, másfél hónapnyi ostrom és a nagyváros nehéz körülményei között folytatott kitartó harcok után, ma, február 13-án, befejezték a Budapesten körülzárt ellenséges csoportosítás szétzúzását, és ezzel teljesen elfoglalták Budapest városát, Magyarország fővárosát – a németek stratégiailag fontos védelmi csomópontját a Bécs felé vezető úton.

A harcok során Budapesten a 2. Ukrán Front csapatai foglyul ejtettek több mint 110.000 ellenséges katonát és tisztet, köztük a budapesti csoport csapatainak német parancsnokát: Pfeffer-Wildenbruch vezérezredest és törzsét, továbbá nagy mennyiségű fegyvert és különféle katonai felszerelést zsákmányoltak. …

A győzelem emlékére a Budapest elfoglalásáért vívott harcokban leginkább kitűnt csapatokat fel kell terjeszteni a „Budapesti” elnevezés megtisztelő használatára és érdemrenddel való jutalmazására.

Ma, február 13-án, 21 órakor hazánk fővárosa, Moszkva, a haza nevében a 2. és 3. Ukrán Front vitéz csapatait, amelyek Magyarország fővárost, Budapestet elfoglalták, 324 löveg 24 össztüzével köszönti.

A kiváló hadműveletekért hálámat fejezem ki az Önök által vezetett csapatoknak, amelyek a Budapest elfoglalásáért vívott harcokban részt vettek.

Örök dicsőség a Hazánk szabadságáért és függetlenségéért vívott csatákban elesett hősöknek!

Halál a német területrablókra!

I. Sztálin, a Szovjetunió marsallja legfelsőbb főparancsok

1945. február 13. (szovjet rádió adása)


A hírek értékelése

A főváros védelme február 12-én véget ért a Budai várból induló kitöréssel. A tudósítások egyöntetűen hallgatnak arról a tényről, hogy a kitörő csapatok áttörték a támadók első vonalát, és bár a fő kitörési irány megakadt a Szilágyi Erzsébet fasor, Budakeszi út térségében, több kisebb csoportnak sikerült kijutnia a fővárosból és néhány nap múlva a kis csoportokra szétesett védők közül pár száz fő elérte a saját vonalakat a többiek elestek vagy hadifogságba kerültek.

Sztálin hadparancsa nem volt pontos abban a tekintetben sem, hogy Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführer azaz tábornok, és nem vezérezred volt.

A 110.000 hadifogoly irreálisan magas szám az ostrom elején volt a teljes védősereg élelmezési létszáma 92.000 fő. Azonban a szovjet marsallok nem tudták mással indokolni az ostrom elhúzódását mint a védők felkozmetikázott magas számával. A valóságban hiányzó hadifoglyok ezreit pedig civil lakossággal pótolták ki.