Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

50 nap

Ha a mostani világháború legnagyobb leghősibb és legdicsőbb küzdelmét papírra rögzíti majd az utókor tárgyilagos történetírója, akkor Budapest hős védőiről szóló fejezet fogja foglalni a legelső lapot. Ötvenszer 24 óra felmérhetetlen harcát fogja méltatni az utókor számára, hogy a helytállás és becsület hőseiről megemlékezzen és hősi halottaink soha el nem múló emlékét vésse a szívünkbe.

Eleset Budapest?! Nem! Csak pillanatnyilag a barbarizmus megtestesítői kerítették birtokukba a Duna Királynőjét. Az a magyarság számára soha nem veszhet el, mert mi élni akarunk s akkor nem lehet ura semmiféle gaz horda szeretett fővárosunknak.

testvér! Ugye nem veszett el Budapest? Tegyünk szent fogadalmat, hogy nem nyugszunk egy percet sem, de nem lesz egy nyugodt pillanatunk sem, amíg Budapest bolsevista megszállás alatt lesz. S ha azt akarjuk, hogy így legyen, akkor csak egyet tegyél: kérd a honvéd testvéreinket, szorítsák jobban a jó magyar fegyvert, verjék ki a vörös hordát a fővárosból és üldözzék túl a Kárpátokon …

Az ötvennapos kitartásnak jutalma kell, hogy legyen … A tűzeső, a 20 hadosztálynyi túlerő és több mint ezer repülőgép állandó bombázása csak kierőszakolta az ország szívének elfoglalását, de a magyar-német védők lelkét meg nem törte és nem is törheti meg soha…

… mert győzni fogunk, győznünk kell és győzni akarunk!…

In: Pápai újság, 1945. február 17., 3. oldal

 

Buda hős védői sikeresen kitörtek

A Nemzetközi Sajtótudósító Iroda a következőket jelentette:

A budapesti német-magyar helyőrség az ellenséges ostromgyűrűt sikeresen áttörte és a harcot már a szabad terepen folytatja.

In: Pápai újság, 1945. február 17., 3. oldal