A nap eseményei

A Sas-hegy ellen két irányból indult egyszerre támadás: délről a Budaörsi út felől harckocsikkal is  támogatva és nyugatról csak gyalogsággal. A magyarok a lőszer kifogyása után megadták magukat a németek megpróbáltak a Várhegy felé áttörni. A Sas-hegyet a szovjet csapatoknak sikerült birtokba venni és megnyílt az út a Gellért-hegy irányába. A szovjet tüzérség már aznap lőni kezdte a Sas-hegyről a Tabánban lévő német alakulatokat. Elesett a 11. számú honvédkórház is és megszakadt az összeköttetés a védelemben a Várhegy és a Gellért-hegy között.

Német jelentés szerint a védők megsemmisítettek e napon 1 nehéz páncéltörő ágyút, 1 nehézgéppuskát és 1 páncéltörő puskát. A sebesültek száma 11.000 főre emelkedett a hídfőben.

SZU-76 a Farkasréti-temetőnél

SZU-76 a Farkasréti-temetőnél


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Nézz Buda felé! …

Buda hősies védelme tovább tart. A védők részéről emberfeletti ez a küzdelem. A magyar és német védők minden kőért, minden talpalatnyi helyért folytatják az elkeseredett küzdelmet és különösen az, amit ebben a küzdelemben a gyalogság mutat, egyenesen legendaszerű. De a katonák mellett ott áll az asszony, a gyermek, a polgári lakosság egésze. A gyermekek ott állnak géppisztollyal a kezükben a sebtiben emelt barikádon, de ott látjuk a fegyvert az asszonyok, leányok kezében is. Ha pedig egy pillanatra szünetel a harc, a polgári lakosság bekötözi a sebeket, az elsősegélynyújtást rendszerint innen kapják a sebesültek. Aknák zuhogása és sortüzek robbanása közepette állták a harcot Buda hős asszonyai, gyermekei, polgárai A legújabb kori magyar történelemnek még nem volt ilyen felemelő pillanata. Akárhányszor előfordult, hogy egy ház földszintjén magyarok harcolnak, az első emeleten vörösök, a második emeleten magyar vagy német csapatok küzdenek. A küzdelem nem lanyhul, sőt ha lehet egyre fokozódik. Ezzel a hősies harccal ezúttal nemcsak Buda, hanem helytálló lakossága is bekerült a történelembe.

In: Pápai újság, 1945. február 6., 3. oldal

 

Lapzárta után érkezett: Csapataink számos ellentámadást vezettek a Balaton és a Velencei tó között

… Buda bátor helyőrsége a Vár-hegyet továbbra is a legnagyobb hősieséggel védelmezi. Közelharc eszközökkel 15 páncélost semmisítettek itt meg csapataink …

In: Pápai újság, 1945. február 6., 4. oldal

 

Csapataink kelet felé vetették vissza az ellenséget

Berlin, február 5. NTI. A véderő főparancsnoksága közli:… Budapest bátor helyőrségét a súlyos harcokban német vadász és csatarepülők érezhetően hatásosan tehermentesítették. .…

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. február 6., 1. oldal

 

A Vörös Hadsereg diadalmasan tör Berlin felé

… Budapesten tovább folytak a harcok a bekerített helyőrség megsemmisítésére. Ezek során a szovjet csapatok 16 háztömböt foglaltak el…

In: Új szó 1945 február 6., 1 oldal