A nap eseményei

A szovjet csapatok támadásának súlypontja Rákoskeresztúrtól és Rákosszentmihálytól nyugatra valamint Kispesten volt. A szovjet páncélosok elérték a Rákos-patak vonalát a Gvadányi utcánál. Az Új Köztemetőnél védekező magyar csapatok ellen súlyos tüzérségi előkészítés után indult meg a szovjet csapatok elsöprő támadása, mely kiszorította a védőket a temetőből. Rákoskeresztúr mellett a magyar rohamtüzéreknek ugyan volt egy sikeres ellentámadása, de mindez nem tudta feltartóztatni a szovjet előretörést. A szovjet támadás eredményeként a nap végére befejeződött Rákosszentmihály Sashalom elfoglalása, illetve az Új Köztemető és a Rákos vasútállomásé is, továbbá Kőbányán az Akna utcáig jutottak előre a támadók.

A budai oldalon folytatódtak a támadások a szovjetek részérő, de érdemi eredményt nem sikerült elérniük. A lágymányosi vasúti hidat a németek felrobbantották.

Német jelentés szerint a 12. légvédelmi rohamezred, három repülőt lelőtt, továbbá a védők egy harckocsit megsemmisítettek és 2 géppuskát zsákmányoltak. A légvédelem által aznap lelőtt gépek egyike egy szovjet IL-2-es csatarepülő volt, mely Pesten lángolva az épületekre zuhant. A csatarepülő a szovjet 218. bombázó hadosztály Douglas A-20 Boston típusú gépeit kísérte, melyek Budapest központjában lévő katonai célpontokat bombázták. Budapest légi ellátását 61 db He-111-es és 18 db Ju-52-es gép hajtotta végre. Szovjet jelentés szerint összesen 14 db Ju-52-es berepülést figyeltek meg.

Szovjet csapatok felvonulása Budapest határában

Szovjet csapatok felvonulása Budapest határában


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

… A budapesti szakaszon csapataink folytatták a városban körülzárt ellenséges erőcsoport felszámolására irányuló harcot és elfoglaltak 200 háztömböt. A város keleti részében elfoglaltuk Rákos vasútállomást. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 1.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti):

A németek tűzzel árasztják el Budapest utcáit és kétségbeesett erőfeszítésükben, hogy a város szíve felé irányuló szovjet előretörést megakadályozzák. A csata leghevesebb szakaszába lépett. Dinamitcsomagokkal felszerelt orosz utászok, gyalogosok és lövészek hatolnak előre a lángokon keresztül a német erődítési pontok felszámolásáért. A védelmezők a beomló házak és gyárak falai alá kerülnek. A romok alól kibúvó németek maradtak, hogy visszalőjenek, az oroszok ásókkal és lapátokkal kaparták ki őket.

A szovjet folyami hajóhad Budapesttől délre várakozik, hogy a városi rakparton csapatokat tegyen partra.

Budán igen gyorsan közeledett a vég. Az oroszok itt áttörték az utolsó német védelmi övezetet, hogy új pontokon érjék el a folyót. Az elmúlt 24 óra folyamán jelentős mértékben gyengítették a német állásokat. A harckocsi támogatással előrenyomuló orosz csapatok még a sztálingrádinál is nagyobb dühvel harcoltak. Lángszórók perzselik a házromokból még mindig tüzelő németeket. A németek megmaradt páncélosaikkal ellentámadnak, hogy késleltessék utolsó állásaik visszavonhatatlan elvesztését.

Pesten, a Duna keleti partján szovjet mozgó lövegek páncélosok és nehéz harckocsik nyomulnak előre, hogy elérjék a városközpontjában összefutó utakat. Pest a város nagyobbik része. Az utcákon és épületekben a németek a leghatalmasabb védőműveket épített. A csata itt elszigetel ütközetek százaira bomlik. A németek a megerősített és a legnehezebb űrméretű lövedékeket is kibíró épületekből tüzelnek. Az egész magyar főváros eleste azonban már nem igen soká várathat magára. A Moszkvába érkezett jelentések szerint kétmillió férfi, nő és gyerek – polgárok – éli át a végső csata agóniáját. Eszerint a lakosság megduzzadt a németek áradata következében. Budapesten nincs víz és villany. Kenyeret teljesen rendszertelenül osztanak és sohasem többet, mint személyenként három vékony szelet.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 1.,

 

A halálos csata Budapestért elkezdődött

A teljes szovjet offenzíva a Budapesten lévő németek ellen úgy gondoljuk megindult azt követően, hogy a németek elutasították a szovjetek megadásra való ultimátumát és megölték a Vörös Hadsereg az ellenséges vonalakhoz parlamenternek küldött tisztjeit.

Az, hogy mennyi német fogja valaha is elérni a szovjet hadifogolytábort most még kérdéses. A düh és a felháborodás, melyeket ez az incidens okozott a harcot átalakította egy „megsemmisítő csatává”.

Csupán egy teljes fegyverletétel kombinálva egy általános felkeléssel a parancsokság ellen tudná megmenteni a nagy számú német katonaságot, hogy brutálisan elpusztítsák őket táviratozta Duncan Hooper. A Reuters speciális tudósítója Moszkvából.

Kétharmada Budának, Budapest nyugati részén lévő résznek a szovjetek kezén, azon térkép szerint melyet állásokat tüntette fel december 30-án és amelyet Moszkva közzétett a tegnapi nap. A Vörös hadsereg elözönlött Budát északnyugti és délnyugati irányból.

A németek által megszállt állások Budán mindössze egy vékony sávra szűkült le a Duna mentén, alig több mint egy mérföld szélességben.

In: Daily Worker, 1945. január 1., 1. oldal

 

Az oroszok egy teljes körű offenzívát indítottak a Budapesten lévő németek ellen. Ez egy megsemmisítő csata lesz.

…Tegnap a szovjet csapatok elözönlötték Budapest központját, azt követően, hogy Buda háromnegyed részét megszállták, a Duna nyugati partján, és szétzúzták a fő megerősített védelmi vonalat a fővárosban.

A német jelentések szerint szovjet lángszórós harckocsik kerültek bevetésre és elfoglaltak két német támpontot egy északkeleti elővárosban.

Az új támadás előtt mindössze egy mérföld széles és hat mérföld hosszúsáv van a németek kezén a Duna mentén. A németek számos szovjet kísérletről beszéltek, mely során különböző irányokból el akarták özönleni Budapestet.

„Budapest elővárosaiban a vonalunkat több helyen vissza kellett vegyük”, táviratozta a német hírügynökség. A harcok az utcákon különösen hevesek.

Erős harcokban valószínűleg Budapest elesik. A németek virtuálisan teljes Pestet tartják, a csapataik azonban szét vannak szórva egy mintegy kilenc mérföld széles kiterjedt területet a Dunához képest. …

In: Daily Mirror, 1945. január 1., 1. oldal


A hírek értékelése

A Reuter jelentése mely szerint a szovjet dunai hajók a főváros közepén akartak csapatokat partra tenni, legfeljebb szovjet elképzeléseket tükrözhetett valóságban ilyen nem következett be az ostrom során. A Reuter jelentése a fővárosban lévő 2 millió civilről szintén téves 800.000 fő körül lehetett az ostrom során a fővárosban rekedt civilek száma.