A nap eseményei

Újpest, Rákospalota, Pestújhely, Palotújfalu, Káposztásmegyer kiürítése befejeződött a németek részéről komolyabb harccselekmény nélkül. Hasonlóan történt a Csepel-szigetnél kiürítése is. Rákosrendező pályaudvar immár teljes egészében a szovjetek kezére került. A támadók átlépték a Hungária körutat és a Városligetbe hatoltak, ahol hullámzó harc indult meg. Kezdetben a támadókat rendőrök, és a 13. páncéloshadosztály csapatai próbálták feltartani egy ellentámadással. Azonban ez csak időszakos sikert ért hozott nagy veszteségek árán. A szovjetek újabb csapatok bevetésével visszaverték ezeket az erőket, de a védők újabb ellentámadása visszaszerezte a Városliget egy részét.

A németek közben zászlóalj erővel és páncélosok támogatásával ellentámadást indítottak a Kerepesi temető és a Kőbányai út felől, de ezek visszaverésre kerültek. A Hős utca körül a laktanyák ostroma tovább folytatódott.

Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front 506 háztömböt foglalt el Pesten e napon, továbbá 20 szállítórepülő berepülést figyeltek meg Budapesten.

Szovjet katonák az Üllői úton

Szovjet katonák az Üllői úton


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Budapesten csapataink szűkebbre vonták a gyűrűt a bekerített német-magyar harccsoport körül és elfoglalták Káposztásmegyer, Újpest, Rákospalota, Palotaújfalu, Pestújhely, Kispest és Kossuthfalva városnegyedeket, valamint Csepel nagy gyárnegyedét és az Óbudai szigetet a hajógyárral együtt. A harcok során csapataink több mint 1000 háztömböt kerítettek kézre. Január 9-e folyamán Budapest térségében csapataink több mint 3000 tisztet és katonát ejtettek foglyul.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 9.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

Budapesten a harcok egyenesen a város központja felé közelednek és a németek helyzete egyre súlyosabbá válik. A város 4500 háztömbjének több mint a fele immár a szovjet kezén van és legutóbbi jelentések határozott orosz áttörési kísérletre utalnak a Dunán át két ponton a keleti szakasz felé. Ez a mozdulat teljesen megfoszthatja a Pesten lévő németeket az eltávozás minden lehetőségétől. Az egyik szakaszon az oroszok alig 1500 lábnyira vannak attól, hogy elérték a folyam partját. Legújabb becslés szerint Budának csak mintegy ötödrésze van német kézen. A városon belüli arcvonal térképe megmutatja, hogy az oroszok északról történt előrenyomulása után a pesti Duna part jórészt ellenőrzésük alatt tartják. E ponttól az arcvonal a keleti külvárosok fel húzódik, majd visszahajlik Kispest munkásnegyede felé. Hír szerint Kispest most már teljesen szovjet kézen van. A budapesti helyőrség összeroppanásának közelgő lehetőségét vég nélküli csaták idegromboló hatása és az ellátási készletek egyre nagyobb kimerülése mutatja. Hír szerint máris letelt az az idő, melyet a német parancsnokság „a felszabadító hadművelet befejezése” céljából előre megállapított. Amióta a város utolsó repülőtérét is elfoglalták a szovjet csapatok, a budapesti helyőrség teljesen a repülőgépekről ledobott utánpótlásra van utalva. Itt is azonban egyre nőnek a nehézségek abban az arányban, ahogyan az oroszok egyre több utcát foglalnak el és egyre mélyebben nyomulnak előre a német védelmi vonalakba. Kétséges, hogy vajon az ejtőernyővel ledobott utánpótlási anyagok több mint fele eljut-e a németekhez, mivel fizikailag is nehéz megjelölni a németek kezén lévő városrészeket.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 9.

 

Meghiúsult a Budapest ellen keletről intézett roham

A véderő főparancsnokság jelenti: … Budapest keleti arcvonala ellen intézett szovjet támadások meghiúsultak. … A Kispestre betört szovjet csapatokat megsemmisítette egy német rohamosztag. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 9., 1. oldal


A hírek értékelése

A Reuter által közölt szovjet Dunai átkelés nem alapul valós tényeken. A pesti Duna part január 18-ig zömmel német és magyar kézen volt. A híradás a helyőrsé közelgő összeroppanásáról ír, azonban az utánpótlást biztosító repülőterek elvesztése miatt, azonban ez sem következett be. A Győri Nemzeti Hírlap által tudósított hír sem fedte a tényeket Kispest ekkor már szilárdan a szovjetek kezén volt.