A nap eseményei

A szovjet csapatok a Városliget és a Kerepesi temetőben álltak, miközben német és magyar csapatok még egyes helyeken a Hungária körút körül védekeztek. A védők a bekerítést próbálták elhárítani ezért a 13. páncéloshadosztály egységei és a Morlin-csoport a Kerepesi temetőben ellentámadást indított, ez azonban csak a temető felét tudta elfoglalni a támadás ott kifulladt. Ennél sikeresebb volt az német és magyar csapatok Üllői úton megindult támadása, mely az Orczy tértől kijutott a Népliget széléig és a Tisztviselőtelepet is visszaszerezte. A Hős utca körül lévő laktanyák ostromát a román csapatok súlyos veszteségeket szenvedve, de e napon befejezték. A laktanyákban védekező csapatok napok óta elszigetelten küzdöttek.

Budán a Sas-hegytől délre a szovjet csapatoknak sikerült áttörnie a védelmet, és támadásukat csak másnap sikerült végleg megállítani.

A Csepel-szigetről kivont 1. páncéloshadosztály maradványa részt vett az Üllői úton indított ellentámadásban. A budai oldalon a lágymányosi töltés mentén próbálkoztak a szovjetek egy támadással, de ez nem vezetett sikerre.

A szovjet 218. bombázó hadosztály Douglas A-20 Boston gépei Budapesten lévő célpontokat bombáztak.

Szovjet jelentés szerint 17 német szállítórepülő berepülést figyeltek meg Budapestnél, melyből a szovjet légvédelem lelőtt két Ju-52-es szállítógépet, az egyik gép Zuglóban a másik Budán zuhant le. A pesti oldalon e napon a 2. Ukrán Front 126 háztömböt foglalt el.

Szovjet légvédelmi gépágyú az Üllői úton

Szovjet légvédelmi ágyú az Üllői úton


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

A magyarországi helyzet (BBC londoni rádió adása)

Orosz csapatok megtisztították az ellenségtől Budapest északkeleti részét. A leghevesebb harcok egy cementgyárnál dúltak. A magyar főváros központjában szovjet csapatok közelednek a Dunához. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 12.

 

London a végső budapesti csatáról (BBC londoni rádió adása)

Budapesten ma hajnalban a szovjet csapatok végső támadásra indultak a maradék német-magyar helyőrség ellen.

Paul Winterton a News Chronicle moszkvai munkatársa jelenti a BBC-nek: A budapesti német védősereg a végleges összeomlása közeledik. A németek lőszerük fogytán vannak és ezen nem tudnak a levegőből sem segíteni, mert amióta a szovjet csapatok elfoglaltál utolsó szükségrepülőterület is, légi úton sem kaphatnak számottevő utánpótlást. Gyengén állnak a németek harckocsikban is, míg az oroszok annál több ilyen harci alkalmatossággal rendelkeznek. Egyébként híján vannak a németek az üzemanyagnak is, úgyhogy maradók géperejű járműveik nagy részét üzemanyag hiánya miatt szintén kénytelenek elállítani. Budapesten eddig 10000 embert vesztettek foglyokban a magyar fővárosban. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 12.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

Budapesten folyik a végső roham. Az utcákon hármas sorokban először páncélosok támadtak, utánuk pedig a szovjet rohamosztagok léptek akcióba három irányból is a pesti német erőcsoport ellen északról, délről és keletről. A németeket a Duna felé vetik vissza és a legfrissebb jelentések szerint ellenállásuk ernyed. Az egyetlen kérdés most már csak az, hogy vajon a németek milyen nagy erőt lesznek képesen a Dunán át Budán, a város nyugati részében újból tömöríteni. Mint kiderült, Budán a németek a sötétség leple alatt szedik össze erőiket, hogy készenlétbe helyezzék őket az utolsó, „győzelem vagy halál” kísérletre, mellyel utat próbálnak törni „felszabadító” hadseregük felé. Ez a felszabadító hadsereg még mindig mintegy 25 mérföldnyire harcol a fővárostól.

A szovjet csapatok óráról-órára mélyebben nyomulnak előre a város belseje felé és a német  védelmi vonalakat gyorsabban rohanják le, mintsem az ellenség kiépíthetné új ellenállási fészkeit a háztömbök lakásaiban és hivatali helységeiben. A helyőrség rohamosan abba a helyzetbe jut, amikor elszigetelt zsákok sorozatára bomlasztják szét. A Duna felé irányuló szovjet előrenyomulás útjai az olyan jól ismert utak lesznek, mint a Duna-sétányból kiágazó Andrássy és Rákóczi út. Az előrenyomulási csata teljes erővel folyik és a németek már érzik a modern ostrom teljes hatását.

A német üzemanyag tartalék egyre fogy és most már egészen mindennapi látvány olyan német harckocsi, mely egy másikat vontat, ezáltal kitűnő eshetőséget nyitván arra, hogy egyetlen csapásra mindkettőt megsemmisítse az odazúduló tűz. A lőszerutánpótlás is egyre csökken. A Vörös Csillag megállapítása szerint „a németek már tíz nappal ezelőtt kezdték érezni az akut lőszerhiányt, különösen tüzérségi lövedékekben”. Az ellenség felfrissítésére vonatkozó utolsó reményt a repülőgépen való utánszállításba fektették, Ezt a reményt is elpasszolta a lóversenypályának az elfoglalás, mely egyedüli kisegítő repülőtérül szolgált.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 12.

 

Budapest védői újabb orosz támadást vertek vissza

Berlin, január 11. NTI (Német Távirati Iroda). A véderő főparancsnoksága közli: … Budapest keleti arcvonalszakaszán az ellenség csak délután kezdett ismét támadásba. A támadások azonban mind meghiúsultak a védősereg szívós ellenállásán, jóllehet a bolsevisták számos páncélosra szerelt lángszóróval is támadtak. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 12., 1. oldal

 

Mibe került eddig a magyar főváros a szovjetnek?

Berlin, január 11. NTI (Német Távirati Iroda). Budapest körül folyó elkeseredett harcok ezideig legalább 5 szovjet és román hadosztályba került a szovjetnek halottakban s foglyokban és még ugyanennyi sebesültekben is.

A magyar főváros körüli véres küzdelemben emellett még több mint 500 bolsevista harckocsi maradt kiégve, vagy szétrobbantva harci térségben.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 12., 1. oldal

 

A Vörös Hadsereg átkelt a folyó alkotta akadályon

… Budapesten további 150 háztömböt foglaltak el, 1000 hadifogoly ejtése mellett, a tegnap esti szovjet kommüniké szerint. …

In: Daily Worker, 1945. január 12. 1. oldal

 

A Vörös Hadsereg felgyorsította ez előretörést Budapesten

A Vörös Hadsereg gyorsan keresztültört Budapest kiégett és szétlőtt utcáin, visszaszorítva a város nyugati felére a helyőrséget, közben sok hadifoglyot ejtetve. Közel 1000 háztömb és 25 gyár, – a város összesen nyolc városrésze – foglaltak el az utóbbi 48 órában. Háromezer hadifoglyot ejtettek és a szovjet csapatok most a város 4500 háztömbjéből 3500-at birtokolnak. ….

In: Daily Worker, 1945. január 12. 4. oldal

 

Berlin elismerte a Bécs irányába mutató szovjet fenyegetést

… Mindeközben a Vörös Hadsereg csapatai elfoglaltak további 150 háztömböt a Budapesti katlanban, birtokba véve a főváros északnyugati részének teljes egészét. …

In: Daily Mirror, 1945. január 12., 8. oldal


A hírek értékelése

A Reuters jelentése a készülő német kitörésről a 25 km-re lévő felmentő csapatok felé tévedés volt, erre ekkor még nem készültek a németek. Később a Konrad III. felmentési kísérlet során január 21 körül készültek ilyen terv, de ezek sem került végrehajtásra. A Lóversenyterét elvesztése pedig nem jelentette az utánpótlás teljes megszűnését ledobó tartályokat illetve vitorlázó gépeken továbbra is küldtek ellátmányt a főváros számára.