A nap eseményei

A szovjet támadások súlya immár a Nyugati pályaudvar és a Nagykörút irányába esett. Voltak olyan háttömbök amelyek ötször is gazdát cseréltek ezen a napon a Rákóczi és a Podmaniczky utcák között. A pesti hídfőt a szovjet csapatok szerették volna kettévágni, hogy könnyebb legyen a kisebb elszigetelt egységeket megsemmisíteni. A Hősök terét elfoglalták a szovjet erők és az Andrássy útra törek előre, miközben a Stefánia út környékét még továbbra is tartották a Városliget déli szegletével együtt a német-magyar védők. A védők megkezdték a bekerítés elől a Keleti pályaudvar felé való visszavonulást. A reggeli órákban a Klotild utcában lévő iskola találatot kapott és az ott lévő lőszer felrobbant az épület összeomlott az abban kialakított kórházzal együtt (300 beteget ápoltak itt).

A támadó szovjet erők a Kerepesti temető maradékát is elfoglalták e nap. Az Üllői út mentén a szovjet csapatok ismét előretörtek és a Ludovika akadémia épületéig jutottak előre. E napon behatoltak a Ferencvárosi rendező pályaudvarra is.

Budán a Farkasréti temetőnél a szovjetek rohamlövegek támogatásával támadást indították és pár száz métert sikerült előre haladniuk mikor támadásukat megállították. A németek század erővel és önjáró lövegek támogatásával ellentámadást indítottak, mely nem tudta a támadókat visszaszorítani.

A szovjet 218. bombázó hadosztály Douglas A-20 Boston gépei Budapesten lévő célpontokat bombáztak. E napon a Román Királyi Légierő támadta a hidakat a Dunán. Négy Ju-88-as bombázó valószínűleg a Lánchidat, hét Ju-87 zuhanóbombázó pedig vélhetően az Erzsébet hidat bombázta sikertelenül.

Német jelentés szerint, e napon megsemmisítettek páncélöklöllel egy harckocsit, 7 páncéltörő ágyút és zsákmányoltak 2 páncéltörő ágyút.

Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front e napon Pesten 113 háztömböt foglalt el, továbbá zsákmányoltak 5 harckocsit, 21 ágyút, 2160 vasúti kocsit, 30 tartálykocsit, 57 gőzmozdonyt, zsákmányoltak és 2500 hadifoglyot ejtettek. Budapest felett 5 szállítórepülő berepülést figyeltek meg, melyből a szovjet légvédelem lelőtt egy Ju-52-es szállítógépet, ami Budán zuhant le.

Szovjet lövészek az Andrássy úton

Szovjet lövészek az Nagykörúton


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Január 12-e folyamán csapataink Budapesten szorosabbra vonván a bekerítő gyűrűt a német és magyar harccsoport körül, elfoglalták a Városligetet, (temetőt, olajfinomítót, fegyvergyárat és 135 háztömböt.

Január 11-e folyamán Budapesten csapataink 1270 német és magyar tisztet és katonát ejtettek foglyuk. A teherpályaudvaron 5100 vasúti kocsit és 31 mozdonyt zsákmányoltak. …

Budapesten csapataink harcokat folytattak a bekerített ellenséges harci csoport megsemmisítésére. Osztagaink nagyszámú akadályt leküzdve elpusztították a házakba befészkelő ellenséget. Gárdaosztagaink, melyek csütörtökön benyomultak a Városligetbe, tovább nyomultak előre. Január 12-én reggel megkerülték a Városligeti tavat, a Városligetet teljesen megtisztították azt ellenségtől és most másfél km-rel a Dunától folytatnak harcotokat. Egy másik gárdaosztagunk elfoglalt egy sportpályát és a Kerepesi temetőt. A főváros délkeleti részében csapataink számos háztömböt 8 gyárat és egy üzemet foglaltak el.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 13.

 

Budapestnél ismét 17 szovjet páncélost semmisítettünk meg

Budapest keleti frontszakaszán a vörösök felújították támadásaikat, amely azonban a kemény ellenállás miatt meghiúsult. Budapestnél újabb 17 szovjet páncélost semmisítettünk meg. …

In: Pápai újság, 1945. január 13., 4. oldal

 

A magyarországi helyzet (BBC londoni rádió adása)

A Budapesten csapdába zárt és egyre nagyobb lőszerhiánnyal küzdő német csapatok ellen tovább tartottak a szovjet csapatok felszámolási hadműveletei. A vörös hadsereg pénteken egy fegyvergyárat és egy olajfinomítót foglalt el Budapesten. A magyar főváros délkeleti részében szovjet csapatok további nyolc gyártelepet ragadtak el a szívósan védekező németektől.

A magyar katonák és polgári személyek, akiknek sikerült átszökniük az oroszokhoz a magyarok egyre növekvő gyűlöletéről számolnak be. A pincékben és padlásokon rejtőző magyarok lövöldöznek a németekre. Egy étterembe dobott bomba húsz náci tisztet megölt.

A bolsevisták a németeket már teljesen összeszorította a Duna partjára. A németek által még megszállva tartott részeken magyar szabadcsapatok felvették a harcot a németek ellen.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 13.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

Az utolsó németektől tartott budapesti támaszpontok rohamozása delelőjén van – mondják a magyar fővárosba befutó harctéri táviratok. Az utcai harcok minden eddiginél ádázabbul folynak a német helyőrség haláltusájában. Azokat a magyar csapatokat amelyek a harcot fel akarják adni, német tisztek kaszabolják le. A Budapest magvába vivő kulcsállások egymásután esnek a Vörös Hadsereg kezébe.

Úgy látszik, hogy óráról-órára csökkenő kiterjedésű térségben összezsúfolt csapatok zöme előtt a hétvége előtt két választás áll: fegyverletétel vagy megsemmisülés. Az elmúlt 24 órában több, németek által tartott épület ablakába tűzték ki a fehér lobogót, de az SS-emberek többsége – úgy látszik – fanatikusan el van szánva rá, hogy az utolsó töltényig harcoljon.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 13.

 

Budapest védői kiváló hősiességgel harcolnak

Berlin, január 12.: … A véderő főparancsnoksága közli: … A budapesti védelem szívós ellenállása továbbra is megakadályozta az ellenséget abban, hogy betörjön a főváros szívébe. A lángszóróval felszerelt páncélosok bevetése ellenére eredménytelen maradt a roham. A védők lángba borították a betört páncélosokat és megtisztították a betörési helyeket. A budapesti lakosság példás magatartásáért a főváros parancsnokló tábornoka elismerését fejezte ki.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 13., 1. oldal

 

További nagy eredmények Budapesten

A szovjet csapatok Budapesten a német helyőrség elleni az utolsó támadást indították meg, mely újabb nagy eredményeket ért el.

Tegnap elfoglalták a Városligetet – melyben számos múzeum található – egy temetőt, egy olajfinomítót, egy fegyvergyárat és 135 háztömböt, nyilatkozta a szovjet kommüniké.

Több mint 1200 német és magyar hadifoglyot ejtettek az előző nap, és 5100 vasúti szerelvényt és 31 mozdonyt zsákmányoltak. …

A városban a szovjetek támadó csoportosításaiban harckocsik is bevetésre kerültek a német csoportosítástól északra, délre és keletre, mely a város egyetlen negyedét tartja már csupán.

A német ellenállás Pesten összeomlás előtt áll. Egyre több és több széles központi sugárút nyílik meg a Vörös Hadsereg előtt a város keleti felében. A németek elvesztették az utolsó leszállóterületet is az utánpótlást biztosító gépekre, táviratozta John Gibbons, a Daily Worker tudósítója Moszkvából.

Hadifoglyok jelentették, hogy SS katonánkat vezényeltek a német csapatok hátához, hogy lőjenek ha meginogna a védelem.

In: Daily Worker, 1945. január 13. 1. oldal

 

A németeket 2 x 1 mérföld széles területre szorították össze Budapest központjában

A németeket az ostromlott Budapesten a városközpontba szorultak vissza, ami egy kevesebb mint 2 mérföld hosszú és 1 mérföld széles. Négyezer hadifoglyot ejtettek az elmúlt 24 órában a szovjetek.

A nagy Keleti pályaudvar kiürítésre került Hans von Hammer ezredes utasítására, német rádió katonai tudósítójának tegnapi közleménye alapján, hozzátéve, hogy az oroszok fokozták a nyomást.

Pest északi és keleti részének többségét megtisztították. Számos ponton a Vörös Hadsereg áttörő csapatai félúton járnak a Keleti Pályaudvar és a Duna között.

Erős orosz légi kötelékek támadják a helyőrség utolsó maradékát éjjel és nappal. A német védelem olyan gyorsan hanyatlik, hogy minden pillanatban a helyőrség széteshet elszigetelt csoportok láncolatára, ahol mindenki már csak magát védi. …

In: Daily Mirror, 1945. január 13., 8. oldal


A hírek értékelése

A BBC adása némileg eltúlozta a németekkel szembeni ellenállás mértékét Budapesten. Bár voltak kisebb fegyveres ellenállási akciók, összességében a németek mégis úgy érezték magukat mintha hazai városban harcoltak volna.

Lángszórós harckocsik bevetésére valóban sor került. A Daily Worker által vizionált összeomlás viszont nem következett be és január 18-án kiürítették a megmaradt városrészt.

A Daily Mirror jelentése sem volt pontos a Keleti pályaudvar épületét harc során vesztette el a védelem, melyet egyébként román csapatok támadtak.