A nap eseményei

E napon a szovjet támadás súlypontja a Thököly út mentén volt. A Keleti pályaudvar súlyos harcokban elesett és Rákóczi út elejét érték el a szovjet csapatok. A Ferencvárosi rendező pályaudvar területén egy magyar lövészezredet bekerítettek. A József körútnál már a Nagykörútig jutottak előre a támadók. A pesti hídfő kiürítését megkezdték a védők, a 10. gyaloghadosztály megkezdte az áttelepülést, a rohamtüzéreknek, utászokkal és rendőrökkel pedig a Nagykörút vonalát kellett volna biztosítaniuk.

A szovjet 218. bombázó hadosztály gépei a budai oldalon a Várhegy és környékén lévő állásokat bombázták. A bombázó hadosztály 452. bombázóezrede veszteség nélkül támadta az tüzérségi állásokat 242 db rombolóbombával. A 453. bombázóezred pedig mintegy 2000 méter magasságból bombázta csapatösszevonásokat a Várhegyen, őket támadták meg a magyar vadászgépek. Az egyik Douglas A-20-as Bostont a vadászok eltalálták (120 találatot számoltak össze a gépen) és a gép Rákospalotától nem messze hajtott végre kényszerleszállást. A sérülések nem voltak javíthatóak, de a személyzet megmenekült. A magyar vadászok egy La-7-es gépet is lelőttek Budapest felett e napon, mely égve Pesten a belvárosra zuhant. Egy másik La-7-is megsérült a támadások során, melyből a pilóta a visszatérés során volt kénytelen kiugrani és gépét sorsára hagyni.

Német csatarepülők a Ferihegyi repülőtér ellen alacsonytámadást hajtottak végre, mely során egy IL-2-es repülőgépet megsemmisítettek.

A szovjet csatarepülők délelőtt 10-kor 400 méterről támadták Budapest központjában a Városházát, Párizsi utca, Petőfi Sándor utca, Városháza utca által határolt háztömböt, és a Szent Rókus kórház tömbjét. Ezek során kézifegyverekből eltalálták egy IL-2-es gépét, ami pörögve a Dunán átrepülve a Tabánba csapódott. Délután 14 órakor szovjet csatarepülők 600 méteres magasságból támadták Városházát, a Párizsi utca, Petőfi Sándor utca, Városháza utca által határolt háztömböt, és a Városház utca, Vármegyeház utca, Semmelweis utca által határolt háztömböt és a Kígyó utca, Haris köz, Petőfi Sándor utca által határolt háztömböt. Ennek során a magyar-német légvédelem lelőtt egy IL-2-es gépet, ami Budán zuhant le. Ugyanakkor e napon egy La-7-es szovjet gép Budapest délkeleti részén lelőtt egy FW-190-es gépet.

A szovjet 244. bombázó hadosztály szintén Budapestet bombázta, ennek során egy Doulgas A-20 Bostont lelőttek, mely Rákospalotánál hajtott végre kényszerleszállást, egy másik Boston pedig feltehetően Csepelnél ért kényszerűen földet, de ez utóbbit kijavíthatták.

Német jelentés szerint e napon a védők megsemmisítettek 1 páncélost, 4 páncéltörő ágyút, 1 gyalogsági löveget és a 2 nehéz géppuskát, továbbá a 12. német légvédelmi rohamezred lelőtt 9 repülőgépet (köztük a fentebb felsoroltakat). Budapest légi ellátására 36 db Ju-52-es gépet vetettek be, melyből a szovjet légvédelem lelőtt két Ju-52-es szállítógépet, mindkét gép Budán zuhant le.

Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front Pesten 242 háztömböt foglalt el e napon. Öt repülő utánpótlást dobott le Budapesten szovjet megfigyelés szerint.

Szovjet tarack a Keleti pályaudvarnál

Szovjet tarack a Keleti pályaudvarnál


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Budapesten csapataink folyatva a körülzárt német-magyar harccsoport megsemmisítésére irányuló harcukat, 94 háztömböt vettek birtokukba.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 14.

 

Szovjet haditudósító helyzetképe Budapest ostromáról

A szovjet csapatok –írja- már maguk mögött hagyták az egyik budapesti sporttelep és mellette húzódó sugárutat. A teherpályaudvar felé közeledünk. Ezer és ezer vasúti kocsi és nagyszámú mozdony áll a síneken. A forgalom már akkor megszűnt, amikor páncélos kötelékeink elérték a Vácot és elvágták Budapestet attól az ipari körzettől, ahonnan a budapesti gyárak a kőszenet, vasérvet és nyersvasat kaptak. Megtekintjük a teherpályaudvaron összezsúfolt vasúti kocsikat. Az egyes sínpárak között láthatók a vagonokból lehullott szén nyomai. A budapesti üzemek gyorsan elfogyasztották szénkészletüket, ami természetesen megnehezítette a további munkát.

A pályaudvaron jól láthatóak a nemrég lezajlott heves harcok nyomai. Az egyik állomásépület ablakai betörtek, a vagonokat sok helyen lövedékek ütötték át. A leégett raktárak még füstölögnek. A szovjet harcosok két felől rohanták meg a teherpályaudvart, a part felől és az egyik gyár irányából, amelyet csapataink egy nappal ezelőtt foglaltak el. Mikor támadó gyalogságunk elérte a part déli részét, a teherpályaudvaron lévő vasúti kocsikból gépfegyvertüzet nyitottak rájuk. Minden tizedik vagonból négy gépfegyver szórta a tüzet. Elhaladtunk a vagonok mellett. Az egyik vasúti kocsi előtt két elesett német holteste hever. A szovjet harcosok golyói terítették le őket. Már nem volt idejük elmenekülni.

A pályaudvar mellett a gépgyár fekszik. Hatalmas üzemek. Kissé távolabb a Ganz-Danubius. Itt is heves harcok folytak, amelyeknek nyomai még láthatóak. A gyár kapujánál szétrombolt ágyúk, amelyek a harc alatt hosszában lőtték az utcát. Az ágyúk mellett német tüzérek holttestei. Az ellenségtől megtisztított utcákon a szovjet gépkocsik lőszert és élelmiszert szállítanak a harcoló katonáknak. Minden utcasarkon ott állnak a forgalmat szabályozó szovjet katonák. Öt gárdista aknavető vonul el előttünk és egy fél óra múlva már halljuk is, amint tüzelnek. A parton túl sűrű füst emelkedik a magasba.

A különböző budapesti kerületekből hosszú sorokban vonulnak a fogolyul ejtett német és magyar katonák és tisztek. Különböző korú emberek vannak közöttük. Vannak egészen fiatal gyerkőcök, akik az SS-osztagokban voltak, de itt látjuk az utolsó totális mozgósítás szomorú példányait is. Lehorgasztott fejjel, hidegtől összegémberedve kullognak és olykor-olykor mondogatják magukban: Hitlernek befellegzett. De mondhat-e egyebet a szovjet csapatok hatalmas támadásának harapófogójában szorított ellenség?

Innen Budapestről németnek-magyarnak már nincs egyéb útja, elől a jeges Duna, a főváros nyugati részében pedig szintén lankadatlan erővel folyik a bekerített ellenséges harccsoport megsemmisítésére irányuló harc.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 14.

 

Budapesti helyzetkép (moszkvai rádió adása)

A magyar katonák és polgári személyek, akik a még ellenség megszállta budapesti kerületekből jöttek át a Vörös Hadsereghez, elmondják, hogy a németek tervszerűen rombolják a fővárost. Felrobbantják a lakóházakat és középületeket. A lakosság pincehelyiségekben rejtőzik. A németek sok olyan házat felrobbantottak, amelynek lakóit még csak nem is figyelmeztették erre. A házak romjai alatt az emberek ezrei pusztultak el. A német katonák feldúlják a lakásokat és elrabolják az értékes tárgyakat és az élelmiszert. Vadul erőszakoskodnak és lövöldözik az ártatlan lakosokat. A lakosság éhezik, gyakran éhen halnak az emberek.

A magyarok nem titkolják gyűlöletüket a németekkel és a Szálasi bandával szemben. Azután hogy a német hadparancsokság nem fogadta el a kapitulációra való szovjet felhívást, a fővárosban zendülések törtek ki a németek ellen. A magyarok egy csoportja bombát dobott a németek által megszállt Metropol szálló éttermében. A bomba robbanása 20 német tisztet ölt meg. A magyar hazafiak pincékben, padlásokon rejtőznek el és onnan tüzelnek az utcán áthaladó németekre. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 14.

 

A Visztula mentén megindult a bolsevisták várt támadása

Berlin, január 13. NTI. A véderő főparancsnoksága közli.: … Budapest délkeleti része ellen heves támadásokat hajtott végre az ellenség, melyeket kemény harcokban visszavert a helyőrség. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 14., 1. oldal

 

Pozsony felé akartak előretörni a szovjet páncélosok

Berlin, január 13. … A Budapestért folyó küzdelemben a védők súlyos veszteségeket okoznak az ellenségnek. A védősereg most már karácsony óta helyt áll a bolsevisták rohamaival szemben. A védelem a Keleti pályaudvarnál, valamint a Budapest északi és déli külvárosaiban ellenlökésekkel meghiúsított minden áttörési kísérletet.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 14., 1. oldal


A hírek értékelése

A szovjet haditudósító beszámolója a Szent Imre városi terherpályaudvarról szól. A moszkvai rádió adása nem pontos, a németek ugyan törekedtek a rombolásra, hogy ezzel lassítsák a támadókat, azonban nincs információ vagy visszaemlékezés arról, hogy civilekre robbantottak volna házakat. Ellenben az ostrom során, a bombázások nyomán, illetve például a véletlen lőszerraktár robbanások következtében omlottak össze házak, dőltek be pincék maguk alá temetve a lakókat.