A nap eseményei

A németek este a Rákóczi út mentén egy esetleg bekerítés megakadályozása miatt a Nagykörútig vonultak vissza.  E napon a szovjetek felzárkóztak telje hosszában a Nagykörút vonalára, az Üllői út mentén pedig tovább is haladtak azon egészen a Kálvin térig. A Nyugati pályaudvar heves harcokban elesett. A Horthy Miklós hidat a németek felrobbantották. A II. egyetemi rohamzászlóalj az aznapi harcokban lényegében felmorzsolódott. A Morlin-csoport parancsnokságát Pestem a József és Rigó utca találkozásánál a szovjetek lerohanták. A bekerítésből csak rohamlövegek segítségével tudtak kitörni. A körúton szovjet támadást tartóztatott fel a Morlin-csoport, majd ezt követően a csoport maradéka áttelepült Budára a Várba. Budán a Sas-hegyen sikerült tovább visszaszorítani a német-magyar védelmet.

Német jelentés szerint e napon a 12. légvédelmi rohamezred lelőtt 1 IL 2-es repülőt és megsemmisített 1 páncélost. Továbbá a védők mozgásképtelenné tettek 1 páncélost, és megsemmisítettek 5 páncéltörő ágyút, 2 könnyű löveget. Budapest légi ellátására 43 db He-111-es gépet vetettek be.

Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front Pesten ezen a napon 216 háztömböt foglalt el, tovább zsákmányolt 48 ágyút, 63 géppuskát, 242 gépkocsit, 875 géppisztolyt, 135 vasúti kocsit, 97 motorkerékpárt. A szovjetek 23 teherszállító repülő berepülését figyelték meg.


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

A Vörös Hadsereg Lengyelország közepébe tört előre

…. Budapesten a szovjet csapatok további 200 háztömböt foglaltak el és 2500 hadifoglyot ejtettek. ….

In: Daily Worker, 1945. január 15. 1. oldal