A nap eseményei

A szovjet csapatok a kiürített pesti hídfő egészét megszállták. A németek felrobbantották a Lánchidat és az Erzsébet hidat, illetve a Margit-szigeten visszaverték a szovjet felderítők támadását. A szigetre a II. egyetemi rohamzászlóalj és a 12. tartalék hadosztály egységeit küldték. Buda déli és délnyugati részén század erejű támadásokat vertek vissza a védők. A Városmajor területéről délről betörtek a szovjetek a védelmbe, ugyanis a Hungaristák feladták állásaikat és a fronton így rés keletkezett. Német jelentés szerint 10 db He-111-es szállított utánpótlást a fővárosba e napon.

Szovjet jelentés szerint zsákmányoltak e napon 318 ágyút, 675 géppuskát, 47 harckocsit, 17 önjáró löveget, 18.787 puskát és géppisztolyt, 255 motorkerékpárt, 10 vontatót, 9 páncélozott szállító harcjárművet.

Nagyszálló a Margit-szigeten az ostrom után

Nagyszálló a Margit-szigeten az ostrom után


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

A nagy Visztula-kanyarban folynak a súlyos harcok

Berlin, január 17. NTI. A véderő főparancsnokság jelenti:… Budapest vitéz helyőrsége a Belvárosban tovább folytatja a súlyos elhárító harcot.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 18., 1. oldal

 

Újra élénkebb a harci tevékenység Magyarországon

Berlin, január 17. … A Budapesten dúló utcai harcokban a páncélosok és csatarepülők támogatásával támadó bolsevisták csupán a város keleti részében tudtak, néhány háztömböt elragadni a hősiesen harcoló védőktől.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 18., 1. oldal