A nap eseményei

A Margit-szigeten a védők a sziget déli részére szorultak vissza. A Rózsadombon utóvédharcokat folytattak a német-magyar csapatok. A szovjet csapatok elérték a Kékgolyó utca vonalát. A Vérmező szélén az akkori Bors utca sarkán lévő épületet szintén elfoglalták és onnét tűz alávették a leszállóterületet a Vérmezőn. Egy SS egység megpróbálta kiszorítani a szovjeteket innét, de ez nem vezetett sikerre.

A szovjet 7. csatarepülő osztály IL-2-es gépei a Bem szobor, Halászbástya, és a Testnevelési Főiskola környékét támadták.

Német jelentés szerint e napon lelőttek egy repülőgépet, és megsemmisítettek 1 T-34-est és 7 páncéltörő ágyút. Továbbá két vitorlázó gép szállt el a Vérmezőn, továbbá 108 db He 111-es, 72 db Ju-52 dobott le utánpótlást.

Nagykörút az ostrom után

Nagykörút az ostrom után


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Újabb sikerek a magyarországi arcvonalon

Berlin, január 27. NTI. A véderő főparancsnokság jelenti: … A bolsevistáknak Budapest nyugati része ellen végrehajtott támadásait ismét visszavertük. A már egy hónapja tartó hősies harcban a számbelileg nagy túlsúlyban lévő ellenséges erőkkel szemben a város bátor helyőrsége 71 páncélos, 160 löveg és 200 géppuskát semmisítettek meg vagy zsákmányoltak. Ezenkívül lelőtt 64 ellenséges repülőgépet. A német-magyar védőőrség soraiban számos magyar nyilaskeresztes harcol. .…

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 27., 1. oldal

 

Budapest hősi harca

Berlin, január Budapest nyugati részében a védőőrség összezsúfolódva töretlen bátorsággal veri vissza a vörös csapatok minden támadását. Van olyan nap, hogy az ellenség hússzor is támad és a lövészhadosztályok mellett a csatarepülők is beavatkoznak a harcokba alacsonyrepüléssel. Az elszánt védelem mégis helytáll és hősiesen veri vissza az ellenséget. A hősiességből a polgári lakosság is kiveszi részét. A munkások ezrei kértek fegyvert, hogy szembeszállhassanak a bolsevistákkal. A magyar nők a Raták támadásai közben szállítják az utcákon a sebesülteket. Budapest délnyugati része tele van gránát és bombatölcsérrel. Kudarcot vallott a bolsevisták ama kísérlete is, hogy megközelítsék a Margit-sziget déli csúcsát. Ugyanúgy nem sikerült a támadás az óbudai hegyeken túl a Bécsi út mentén.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 27., 1. oldal


A hírek értékelése

A Győri Nemzeti Hírlap által közölt adatok a megsemmisített harceszközökről hiteles, a IX. SS-hegyihadtest január 24-i részletes jelentésének számaival egyeznek az adatok.

A Margit-sziget déli része még ekkor is a németek kezében volt, január 31-én fejeződik be a sziget végleges elfoglalása a szovjetek részéről.