A nap eseményei

A szovjet csapatok tovább nyomultak Pest belseje felé súllyal Pestújhely és Kispest között. Zuglóban több helyen itt elérték a Rákos-patak vonalát. Kispestről és Pestszentlőrincről a németek önjáró lövegek támogatásával zászlóalj erővel több ellentámadást is intéztek, de ezek nem vezettek eredményre.

Budán a Mátyás-hegy visszaszerzése kapcsán hullámzott harc alakult ki, e napon hétszer cserélt gazdát a hegy, de a nap végén a németek kezén maradt. Lágymányoson újabb sikertelen ellentámadásokat indítottak a védők a vasúti töltés felől.

A szovjet 218. bombázó hadosztály Douglas A-20 Boston gépei Budapesten lévő célpontokat bombáztak (köztük többet Pest belvárosában). A magyar-német légvédelem lelőtt egy Kispesten támadó IL-2-es csatarepülőt, mely Kispest déli határában zuhant le. Egy másik IL-2-es csatarepülő a Lóversenytér és a Keleti pályaudvar körüli terület támadása során kapott légvédelmi találatot és a levegőben felrobbant, egy harmadik IL-2-es pedig Csepel északi szélén zuhant le légvédelmi találat következtében.

Német jelentés szerint Budapest ellátására e napon 59 db He-111-es és 34 db Ju-52-es gépet küldtek. A 12. légvédelmi rohamezred lelőtt 3 repülőgépet, továbbá megsemmisítettek a védők 3 T-34-est páncélököllel, 1 gyalogsági löveget, 13 géppuskát, 8 páncéltörő ágyút, 1 tehergépkocsit, 1 lőszerszállító járművet. Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front Pesten 204 háztömböt foglalt el e napon.

Román páncéltörő ágyú Budapesten

Román páncéltörő ágyú Budapesten


Budapest ostroma a sajtóban e napon

Szovjet hadijelentés

… Budapest körzetében csapataink folytatták a bekerített ellenséges erőcsoport felmorzsolására irányuló harcot és a város keleti részében 136, nyugati részében pedig 31 háztömböt foglaltak el. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 3.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti):

Budapestért véres harc folyik. A németek elkeseredetten védik a Duna nyugati partján még birtokukban lévő utolsó támaszpontokat.

… A németek ugyanakkor arra is törekednek, hogy a budapesti vad utcai csatákat elhúzzák és ezért a csapdában lévő helyőrség számára ejtőernyővel juttatnak el utánpótlást. …

… Eddig semmi sem mutat arra, hogy Tolbuhin kénytelen lett volna budapesti erőiből bármit is elvenni a komáromi német támadás elhárítására. A budapesti német állások gyorsan olvadoznak. A németeket gyorsan vetik ki a városi „erődből”. Minden ablakból géppuskák kandikálnak és az utcákat sűrűn aláaknázták. A német romboló-osztagoknak még mindig van idejük az arcvonal mögött a városi rombolásokat végrehajtani. Ahol a magyarok tulajdonukat menteni igyekeznek, agyonlövik őket.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 3.

 

Magyar hadijelentés

A legújabb magyar hadijelentés a következőket mondja: … Budapestnél tovább tartottak a súlyos harcok. Itt ismételten kitüntette magát a „Budapest” őrzászlóalj. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 3., 1. oldal

 

Német ellentámadás Komárom körzetében

A magyar hadszíntéren a Budapestért vívott csata fokozódott. A szovjet most kelet felől is nagy erőkkel támadta a várost. A német és magyar védősereg elkeseredett keménységgel védekezik és az elmúlt 24 órában visszaverte az ellenség összpontosított támadásait és az egyes betöréseket ellenlökésekkel összeszorította…

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 3., 2. oldal

 

Budapesten a Vár és a Gellérthegy előtt elterülő délnyugati külvárosok ellen intézett hiábavaló rohamokat a szovjet

… Budapest ellen az ellenséges tűz lényegesen fokozódott. A bolsevisták erős pergőtűz után indítottak támadást a város nyugati és keleti széle ellen. A Vár és a Gellérthegy előtt elterülő délnyugati külvárosok ellen intézett támadás után a város keleti szélén folytatták erős kötelékeikkel a harcot. Az újév első napja egyébként nem hozott lényeges változást. … (MTI)

In: Zalai Összetartás, 1945. január 3. 2. oldal

 

Budapesten a pincékben folyik a csata

Méterről méterre haladva a kegyetlen föld alatti harcban a Vörös Hadsereg egyre mélyebben tör be Budapestre, Magyarország egykoron szép fővárosába, egy új teljes körű támadás keretében.

A kudarcra ítélt német helyőrség – a létszámukat 80.000 főnek gondoljuk, beleértve a magyarokat is – kétségbeesetten harcolnak a több száz pincében és alagsorban, melyeket összekötnek a falakban vágott lyukak szűk lövészárkok. …

In: Daily Mirror, 1945. január 3. 8. oldal


A hírek értékelése

Rákosszentmihály eleste után Zuglóban dúlt ekkor a fő küzdelem a pesti oldalon. A Reuter jelentés Tulbuhin csapapatai kapcsán a Konrad I. támadásra utalt, mely megindult Budapest felmentésére. Valójában a szovjetek vontak el erőket Budapest alól ennek feltartóztatásra.

A Győri Nemzeti hírlap által említett Budapest őrzászlóalj a korábbi napokban a lágymányosi vasúti töltés védelmében vett részt és itt több ellentámadásra is sor került, melyek csak időlegesen vetették vissza a szovjet erőket. Valószínű a hír ezen támadások kapcsán emeli ki a zászlóaljat.

A Daily Mirror jelentése a helyőrség létszámát tekintően meglepően jó adat a védők élelmezési létszáma valójában 92.000 fő volt a harcoló létszáma a Budapesten bekerítésben rekedt csapatoknak.