A nap eseményei

A szovjet csapatok támadásának súlya továbbra is a PestújhelyZuglóKispest vonalon húzódott. Zuglóban a Bosnyák teret, Kőbányán a Kősöri Csoma Sándor utat érték el a szovjet csapatok. A Lóversenyteret pedig immár már délről is veszélyeztették a támadók. A németek harckocsikkal támogatott ellentámadást intéztek a Lóversenytér felől, de nem vezetett a kísérlet sikerre. Pestszenterzsébet elfoglalását a szovjetek befejezték e napon.

Német jelentés szerint Budapest utánpótlását e napon 63 db He-111-es és 7 db Ju-52-es gép biztosította, továbbá a védelem előtt egy repülőgépet és megsemmisített,  2 T-34-est, 7 páncéltörő ágyút, 1 tehergépkocsit, 1 könnyű géppuskát, valamint zsákmányolt 1 páncéltörő puskát, 1 aknavetőt és 2 könnyűgéppuskát. Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front e napon Pesten 201 háztömböt foglalt el és a nap során Budapestre 200 berepülést figyeltek meg.

Kilőtt Pz. IV-es harckocsi

Budapesten kilőtt Pz. IV-es harckocsi


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

… Budapest körzetében csapataink folytatták a bekerített ellenséges erőcsoport megsemmisítésére irányuló harcot folytatva újból 277 háztömböt foglaltak el. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 3.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti):

… Azóta, hogy kilenc nappal ezelőtt az oroszok első ízben behatoltak Budapestre, a helyőrség válságos módon meggyengült és állapota egyre rosszabbodik.

Budapesten belül a szovjet harckocsik és utászok együttes erővel tisztogatják a német barikádokon, harckocsiakadályokon és drótsövényeken át a város központjába vezető útvonalakat. Mint jelentik a szovjet csapatok megközelítették a Duna nyugati partján fekvő Gellért-hegyen álló régi Citadellát. Az ezt a támaszpontot védő, rendkívül jól felszerelt német harccsoport most mindenféle fegyverrel támadják. A régi budapesti temetőt most már megtisztogatták a németektől.

Budapest éhezik. Amint a vörös csapatok előrenyomulnak a városban, kiéhezett és kimerült férfiak, nők és gyermekek bújnak elő rejtekhelyeikről. Elmesélik, hogy a németek vagy elvették, vagy elpusztították élelmiszerkészleteiket. Hogy a helyőrség katonái mennyire nincsenek tisztában a való helyzettel, mutatja az, hogy a szerdán foglyul ejtett magyarok csak akkor szereztek tudomást a város bekerítéséről, amidőn már letették fegyverüket.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 4.

 

Fokozódott a Budapest körüli harc hevessége (mondja a német hadijelentés)

Berlin, január 4. A német véderő főparancsnokság jelenti: … Magyarországon fokozódott a harcok hevessége Budapest körül. Német és magyar csapatok makacs elhárításán meghiúsultak a támadások, amelyeket német csatarepülők is tevékenyen segítettek elhárítani. …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 4., 1. oldal

 

Budapestnél tovább fokozódott a harcok hevessége

A főváros körüli német csata repülők állandóan támadják a szovjet utánpótló forgalmat — nagy légiharcok a főváros felett Komáromtól keletre érős német ellentámadás van folyamatban

Mint berlini illetékes helyen megállapítják, a Komáromtól keletre megindult német ellentámadás részleteiről még nem érkeztek jelentések. Budapestnél fokozódott a harcok hevessége s a magyar-német védők új, meg új erős szovjet támadásokat vertek vissza. Budapest felett nagy légiharcokra került sor. A német csatarepülők állandóan támadják a Budapesttől keletre, valamint a Budapest többi körletében levő szovjet utánpótlási es felvonulási vonalakat. (MTI)…

In: Zalai Összetartás, 1945. január 4. 1. oldal

 

Az oroszok átkeltek a Dunán Pestre

Buda legnagyobb része orosz kézben van, Vörös Hadsereg csapatai áttörtek a Dunán Pestre tegnap. Közel háromnegyed része a magyar főváros nyugati részének, az ősi Budának megtisztításra került a németekről.

Budáról a szovjet csapatok  erőszakosan átkeltek Dunán és a Rudolf rakparton értek partot, közvetlenül a Margit híd alatt a Duna oldalán. Itt a németek vad küzdelemben visszaszorításra kerültek a Parlament és a Tőzsdepalota felé.

A Budapest Egyetem – amely az Eskü tér és a Ferenc József híd között fekszik – bekerítésre került a Vörös Hadsereg támadó csapatai által. A szovjet csapatok ezen szektorban akárcsak feljebb a folyó partján, át kellett, hogy keljenek a folyón, mivel még nincs jele a Pesten lévő front áttörésének.

Amikor az ádáz küzdelem kiszélesedett az egyik híd közelében, a németek a keleti parton felrobbantották a központi pillért, visszahagyva egy ezredet a nyugati parton.

A tüzek füstje és a por, melyet a folyamatos utcai harcok keltenek, összeolvadtak egy egységes szürke lepellé a folyó felett, nyilatkozta a Reuter moszkvai tudósítója.

A kudarcra ítélt német csapatok tisztában vannak vele, hogy óráik meg vannak számlálva, elpusztítanak mindent ami a kezükbe került, ahogy feladják egyik utcát a másik után a Vörös Hadsereg előretörése miatt. …

In: Daily Worker, 1945. január 4. 1. oldal

 

Budapestet eltörli a csata

Méterről méterre az oroszok harcolva utat törnek maguknak Budapesten. Az egykor gyönyörű város folyamatos rombolás alatt áll, kétmilliós civil lakosság meghalt ahogy a nagy csata elnyelte őket.

Képzeljenek el egy éles csatát a Temze mentén felfelé és lefelé, kisebb csaták zajlanak a nagyobb kereszteződéseknél mint amilyeneken a Peter Robison és háztömbök százai Londonban égnek a Begent Parktól északra és délre a Clapbarntól, táviratozta a British United Press tudósítója, milyen lehet Budapest ma.

Buda háromnegyed része az oroszok kezén van. A másik parton egy szilárd hídfőt alakítottak ki Pesten, nagyobb német csapatok vannak elszigetelésben egyik ház után a másikban. …

In: Daily Mirror, 1945. január 4. (8. oldal)


A hírek értékelése

A Reuter jelentése a Citadella megközelítéséről teljesen légből kapott, legfeljebb magányos szovjet felderítők juthattak el a közelébe, de a front még messze volt onnan, csupán február 11-én sikerül elérni a Citadellát a szovjet csapatoknak.

A Daily Worker tudósítása a szovjet csapatok Dunán Pestre történő átkeléséről szintén nélkülözi a tényeket. A Budapesti Egyetem bekerítése, vagy a németek visszaszorítása a Margit híd felől a Parlament irányába nem valós. Az egyetem január 16-én esik el, Pestet pedig január 18-én ürítik ki a német-magyar erők. A Parlament és a Tőzsdepalota ezt követően kerül a szovjetek kezére. Szintén nem valós az az állítás, hogy a németek bármilyen hidat is robbantottak volna január 4-én.