A nap eseményei

A szovjet támadás tengelye továbbra PestújhelyZuglóKispest szakaszon volt. Szovjet kézre került Zuglóban az elöljáróság épülete, az Angol utcában lévő Danuvia gyár. A Zuglóban Mányoki István rohamtüzér főhadnagy vezetése alatt harcoló 120 fős harccsoport az e napi harcokban létszáma több mint felét elvesztette. A támadó szovjet-román csapatok Lóversenytér középig jutottak előre. Kőbányán a front szétesett, a magyar csapatok hamarabb kiürítettek egy szakasz semhogy a németek megszállhatták volna. Kőbánya keleti fele elesett.

A németek kiürítették Soroksárt, ugyanis a szovjetek Kispesti, mély betörése kapcsán már könnyen bekerítésbe kerülhettek volna az itt lévő védők. A németek hat ellentámadást is indítottak Kispest északi része és a pestszentlőrinci téglagyár felől, de ezeket a szovjetek mind visszaverték.

Budán a Törökvész utca területéről indítottak a németek egy zászlóalj erejű ellentámadást, azonban eredmény nélkül.

A szovjet 244. bombázó hadosztály Douglas A-20 Boston gépei Budapesten lévő célpontokat bombáztak.

Német jelentés szerint, lelőttek két repülőgépet, megsemmisítettek 1 T-34-est, 4 nehéz páncéltörő ágyút, 2 nehézgéppuskát, 2 könnyűgéppuskát, 1 lángszórót. Budapest légi ellátása a rossz idő miatt e napon elmaradt. Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front elfoglalt 293 háztömböt.

Szovjet lövészek Budapesten

Szovjet lövészek Budapesten


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Budapest körzetében pénteken a szovjet csapatok a városban bekerített ellenséges csapatok ellen megsemmisítő harcot vívtak és elfoglaltak 233 háztömböt. Az utcai harcok során a szovjet csapatok csütörtökön 2400 foglyot ejtettek. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 5.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Michael Fry jelenti)

Budapest belsejében a vörös hadsereg csapatai további teret nyertek és a bekerített német csoport felszámolására irányuló küzdelemben 300 újabb háztömböt foglaltak el. A legközelebbi 24 óra meg fogja mutatni, vajon sikerül-e Budapest irányában folyó német felmentő támadásnak komoly veszélyt jelentenie a szovjet offenzív hadműveletek további fejlődésére. Áttörést vagy ehhez hasonló eredményt a jelent szerint még nem sikerült elérniük a németeknek.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 5.

 

Budapest védő őrsége kemény harcokban visszaverte a szovjet támadásokat

A mai német hadijelentés ezeket mondja:… Magyarországon a bolsevisták éjjel-nappal támadtak Budapesten. Elsősorban kelet felől. A védősereg kemény harcokban visszaverte a támadásokat.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 5., 1. oldal

 

A nácik 78 tankot vesztettek a felmentési kísérletükben

… Mindeközben a helyzet a városban óráról órára rosszabbodik, és a teljes nyugati part megtisztítása, már nem várathat már soká, és továbbra is elszigeteltségben tartja a keleti parttól.

A keleti parton a szovjet csapatok a városközpont utcáit elözönlötték. A megerősített városi part megtisztításra került és további 277 háztömb került elfoglalásra.

Az éhség kapott szárnyra a szétzúzott utcákon. A németek kiegészítik a fejadagjaikat, ellopják az élelmiszert a helybeli lakosságtól.

Ahogy szűköl a hadszíntér, egyre nehezebb élemet bejutattni, és az a néhány repülő, aki át is jut, zömmel a szovjet vonalakra dobja le az utánpótlást. …

In: Daily Worker, 1945. január 5. 1. oldal

 

Budapest két felmentési kísérlete került megállításra

… A Budapesti katlanban lévő német csapatoknak végső megsemmisítése most már csak napok kérdése. Óráról órára nő az a területet, amit feladnak jelenteti a rádió. …

In: Daily Mirror, 1945. január 5., 8. oldal


A hírek értékelése

A Reuter jelentése a Konrad I. hadműveletre utal, mely végül nem hozott sikert és nem tudta felmentési a fővárost. Ugyanakkor érdekes megjegyezni, hogy a Reuter 300, a szovjet hadijelentés 233, a Daily Worker pedig 277 háztömb elfoglalásáról tudósított.

A Daily Worker által jelentett városi part megtisztítása hasonlóan az előző napi hírhez kacsa, a pesti rakpart zöme Pest kiürítése (jan 18.) után került a szovjetek kezére.