A nap eseményei

Kőbányán a szovjet csapatok elérték a Kőbánya-Alsó vasútállomást. Kőbánya zöme elesett a felszínen, de a felszín alatt lévő pincerendszer kiürítése nem fejeződött be a németek részéről. Zugló jelentős része elesett  Rákosrendező pályaudvart e napon érték el az első szovjet csapatok Pestújhely és  Zugló felől. A Lóversenytéren a németek magyar rohamlövegek támogatásával mindkét fél részére veszteség teljes és sikertelen ellentámadást intéztek.

Kispesten a szovjet csapatok elfoglalták az Üllői úton Hofherr-Schrantz gépgyárat, melyet a németek harckocsi javító műhelyeként használtak az ostrom alatt.

A Csepel-sziget északi részén lévő szükségrepülőtér a szovjet tüzérség hatókörébe került és másnapra használhatatlanná vált.

A szovjet 244. bombázó hadosztály gépei a Várhegyet bombázták veszteség nélkül. A szovjet légvédelem lelőtt egy Ju-52-es szállítógépet, a gép Zuglóban zuhant le.

Német jelentés szerint 21 db Ju-52-es leszállt utánpótlást hozva a katlanban és 228 sebesültet kivitt, további 49 db He-111-es és 9 db Ju-52-es utánpótlást dobott még le. Továbbá a védelem lelőtt 15 repülőgépet, és megsemmisített 2 páncélos páncélököllel, egy sztálinorgonát, 11 nehéz páncéltörő ágyút. Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front e napon 118 háztömböt foglalt el, továbbá 22 db Ju-52-es berepülést figyeltek meg.

Német 88 mm-es Flak légvédelmi löveg az Üllői úton lőállásban

Német 88 mm-es Flak légvédelmi löveg az Üllői úton lőállásban


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Budapest körzetében a szovjet csapatok folytatták a harcot útjuk kivívására a városban bekerített ellenséges erőcsoport megsemmisítése céljából. A városban szombaton 173 háztömböt foglaltak el. Január 5-én Budapesten csapataink 1630 német és magyar tisztet és katonát ejtettek foglyul.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 6.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

Magában a fővárosban a szovjet csapatok már is kézre kerítették a város jelentős részét és háztömböt háztömb után tisztítanak meg a kétségbeesetten védekező németektől. A német főparancsnokságnak most döntenie kell afölött, hogy vajon Budapesten bekerített harccsoport felszabadítása céljából értékes harckocsi-állományát egy végső kísérletre bevesse-e. A szovjet katonai kommentátorok megállapítása szerint  „A Budapestet körülvevő gyűrű áttörésére irányuló német tervek félreérthetetlenül meghiúsultak”.  …

Budapest megbénított város, melyet nappal füst takar éjszaka pedig mérföldekre látható tüzek világítanak meg. A német helyőrség folytatja kisebb harckocsi-csoportokkal támogatott ellentámadásait, de eredményt nem tud elérni. A szovjet csapatok szilárdan tartják a város valamennyi kijáróját és közvetlenül a város központjából kiinduló főutcák előtt állnak. Az oroszok hét láb vastag barikádikat rohamoznak és betörtnek azokba az akadályokba, amelyek elzárják az utakat. A németek az emeleti ablakokból kézigránátokat dobálnak és kétségbeesett tűzzel válaszolnak a megadási felhívásokra. A német „fáklyások” egész utcákat borítanak lángba és így tűzfalat húznak a város utolsó védelmi vonala elé.

A németek kezében lévő körzet szívében teljes anarchia uralkodik. A németek lövöldöznek, gyújtogatnak és fosztogatnak, mintha ámokfutók lennének. A kimeneteli tilalom ideje után utcára tévedt polgári személyeket a helyszínen lelövik, mint azokat is, akik kivonják magukat a védelmi kényszermunka alól. A magyar csapatok egyre nagyobb számban adják meg magukat a Vörös Hadseregnek. Tele vannak keserűséggel a fővárosukat szemlélve, mely elpusztult a német ügy szolgálatában.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 6.

 

 „Budapest felmentésének órája ideében eljön”

Beregfy Károly honvédelmi miniszter felhívást intézett Budapest védőihez. A miniszter a legteljesebb elismerését fejezte ki azokról a hősi harcokról, amelyeket Budapest német és magyar védő seregei folytatnak.

Ebben a gigászi és önfeláldozó küzdelemben – mondotta – példát mutattatok a legfényesebb haditetteket hajtjátok végre.

Beregfy miniszter felhívása ezekkel a nagyjelentőségű szavakkal végződik:

-A felmentés órája idejében eljön. Kitartás!

In: Pápai újság, 1945. január 6., 2. oldal

 

A honvédek komoly ellenállásba ütközik a szovjet Budapestnél és a Garam térségében

Egész román egységek tették le a fegyvert

Budapestnél kemény harcokban a német és magyar haderő visszaverte a keletről induló erős támadásokat. Csatarepülőink 32 páncélost, 500 járművet és löveget, 9 légvédelmi tüzelőállást pusztítottak el. Magyar és német vadászok 37 szovjet-orosz repülőgépet lőttek le. …

Budapestnél kitüntette magát a Szent László hadosztály

A magyar és német honvédek a legutóbbi napok erős küzdelmeiben erősen harcoltak. Készen állnak a legnagyobb harcokra, mert csak úgy biztos a győzelem. Az utóbbi napokban beigazolódott, hogy ahol a honvédek komoly ellenállásba ütközik a szovjet, ott minden ellenállás megtörik és megfutamodik az ellenség.

A Budapest körüli csatákba a szovjetoroszok sok román katonát vetnek be. Foglyul esett románok vallomása szerint teljesen kiábrándultak a szovjetből. Ugyanis az oroszok a Tiszát ígérték új román határnak. Ígéretet kaptak arra is, hogy a Tiszán túl nem fogják őket bevetni, s íme Budapest alatt is őket használja a szovjet ágyútölteléknek. Egész román egységek tették le a fegyvert.

Elmondották továbbá a foglyul ejtett román katonák azt is, hogy a megszállt területen maradt magyarokkal éppen úgy bánnak az oroszok, mint a románokkal. Kegyetlen, embertelen módon bánnak az uralmuk alá kerülőkkel.

In: Pápai újság, 1945. január 6., 3. oldal

 

Budapest keleti peremén erős ellenséges támadások hiúsultak meg

A véderő főparancsnoksága jelenti: … A Budapestért folyó csata tovább tart. A német és magyar védők a város keleti peremén erős ellenséges támadásokat vertek vissza. Néhány betörési helyen még elkeseredetten harcoltak.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 6., 1. oldal

 

A német-magyar védősereg Budapesten visszaszerezte a főellenállási vonalat

Budapest védőőrsége kemény harcokban verte vissza a bolsevista támadásokat. A késő délutáni rákban a magyar és német védőőrség véres rohammal ismét visszaszerezte a főellenállási vonalat. Kézigránáttal és főleg szuronnyal küzdötte ki a döntést a bátor védősereg.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 6., 2. oldal

 

12 hadosztály Budapesten a felmentés tétje

Ez az első alkalom egyheti szörnyű mészárlás után Budapest utcáin, egy csoport aggódó német – mintegy 400 fő – megadta magát. Erre akkor került sor, mikor szovjet harckocsik betörtek egy föld alatti hangár területére és blokkolták és rákényszerítették az ellenségre, hogy előjöjjenek egy fehér zászlóval.

Mindegy 600 ellenséges katona holttestét számolták össze egy textilgyár romjai között, melyre azt követően került sor, hogy a tüzérség elhallgattatta az ellenséges tűzfészkeket.

Pesten a támadó szovjet csapatok elérték a földalatti vasutat. A németek ellenállási támponttá építették ki az állomásokat és földalatti csata alakult ki, miközben az oroszok előre küzdik magukat az alagútban.

A helyzet reménytelensége adja a német védelem kegyetlenségét és tegnap, ahogy az előző napon is, elkeseredett ellentámadásokra sarkallta őket. És mivel elbuktak abban, hogy biztosítsák a kivezető utat Budapestről, mindeközben pedig sikeresen megtalálták a legrövidebb utat a Valhallába több száz fanatikus SS katona számára.

In: Daily Worker, 1945. január 6. 1. oldal


A hírek értékelése

A Reuter jelentése a németek Budapesten végrehajtott harckocsikkal támogatott ellentámadásai valószínűleg a Kőbányára betört szovjet erők felszámolásra indított ellentámadások lehettek. A Reuter által tudósított anarchia tévképzet, a lakosság tudott mozogni az utcákon bár ez nem volt veszélytelen, például ivóvíz és élelem szerzés céljából rendszeresen feljöttek a civilek a pincékből, de az ismerősök, rokonok látogatása gyakori volt. A civilek helyszínen való lelövése a nyilasok által elkövetett atrocitásokra vonatkozhat.

A Pápai Újság által közölt román megadások kapcsán meg kellett jegyezni Budapesten nem került ilyenre sor. A román csapatok bevetésére pedig azért került sor Budapesten mert a szovjet erők már korábban súlyos veszteségeket szenvedtek és a főváros ostroma során ez tovább fokozódott, így részben a románokkal pótolták a kiesett élőerőt. A Szent László hadosztály egyébként nem harcolt Budapesten belül.

A Daily Worker által közölt földalatti hangár valószínűleg a Kőbánya alatt található pincerendszer, ahova a Duna repülőgépgyár is beköltözött. A gyár Messerschmit vadászgépeket szerelt össze. A föld alatti hangár valószínű a pincékben lévő gyár lehetett.