A nap eseményei

A szovjet csapatok betörtek a Népligetbe és megindult Rákosrendező pályaudvar elleni támadás is. A Népligetből a németek három páncélosokkal támogatott sikertelen ellenlökést végeztek. Zuglóban Hungarista csapatok és a németek egy kezdetben sikeres ellenlökést végzett és a Csömöri útig jutottak, de a nap végére állásaikat fel kellett adniuk. Zuglóban elesett a Posta Központi Járműtelepe is az Egressy úton. A Lóversenytér maradékát a szovjet csapatok megkezdték elfoglalni. A MÁV lakótelepet ugyanakkor a németek magyar rohamlöveg támogatásával visszafoglalták.

Német jelentés szerint az előző és ezen a napon a védők lelőttek 2 repülőgépet, megsemmisítettek 1 T-34-est, 14 páncéltörő ágyút, 2 páncéltörő puskát, 5 géppuskát, zsákmányoltak 2 páncéltörő puskát és 1 tehergépkocsit.

Szovjet jelentés szerint a 2. Ukrán Front 160 háztömböt foglalt el Pesten e napon, valamint 25 szállítórepülő berepülést figyelték meg Budapesten.

Német páncétörő ágyú az Üllői úton

Német páncétörő ágyú az Üllői úton


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

A szovjet csapatok január 6-án Budapesten további 173 (nem pedig 116) megerősített háztömböt foglaltak el.

Január 8-a folyamán Budapest körzetében csapataink folytatták a bekerített ellenséges erők megsemmisítésére irányuló harcot és elfoglaltak 130 háztömböt. …

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 8.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

A Vörös Hadsereg ezideig összesen több mint 1600 háztömböt foglalt el és tisztogatott meg Budapesten a németektől. A német-fasiszták annak idején Budapesten számos fontos üzemet létesítettek, arra számítva, hogy azok ott teljes biztonságban lesznek. Ide helyezték a többi között a Messerschmitt-repülőgépgyárat. Ezt most a szovjet csapatok szintén elfoglalták és megtisztogatták a németektől. A szovjet csapatok elfoglaltak még egy budapesti rádiógyárat is és több más gyárat.

A TASS-iroda haditudósítója elmondja, milyen kétségbeesetten védekeznek a németek a megerősített háztömbökből, amelyeket a legtöbbször 4-5 emeletes házak vesznek körül. A németek állandóan géppuska- és ágyútűz alatt tartják a magyar főváros utcáit. Az ablakokat téglával falazták be, az utcákat eltorlaszolták s az útkereszteződéseknél „Ferdinándok” és „Tigrisek” állnak készenlétben. A házak alatt a németek aknákat helyeztek el. Egy helyen 8 német katona zuhant le egy négyemeletes házból: a szovjet harcosok dobták le őket. A budapesti küzdelem óráról-órára továbbkerül a város nagy központjához. …

A helyőrséget megviselte a szakadatlan rohamozás és bombázás. Az oroszok kezén van a 4500 háztömb közül csaknem kétezer. Hírek szerint a város egyharmada szovjet kézen van. Budán a németek kezén lévő fő állások a királyi Vár és a Gellért-hegyi Citadella körzete. A főhadiszálláson fanatikus SS-katonák harcolnak. Bár az orosz előrenyomulás lassú, mégis felszámolással fenyegeti őket. Az egyik egység egy nap alatt csaknem egy mérföldnyit nyomult előre.

Budapest olyan város lett, melyben semmi sem az, aminek látszik lenni. A kimerült utcai harcosok hívogató kényelmes karosszékek egyszerre füstfelhőbe merülnek. A polcokon álló csábító sörösüvegek felrobbannak és így tovább.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 8.

 

Az oroszok 13 mérföldet törtek előre a Dunánál

… A városban az oroszok lerohanták a legerősebb állásait a megmaradt ellenségnek. Előző este kommüniké további 110 háztömb elfoglalását jelentette.

In: Daily Worker, 1945. január 8. 1. oldal


A hírek értékelése

A Reuter által említett Tigris harckocsi és Ferdinánd  páncélvadász nem volt a budapesti katlanban. A főhadiszálláson lévő fanatikus SS katonák kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a Budapesten bekerítésben harcoló két SS-lovashadosztály magyarországi, illetve erdélyi toborzású volt. Sokan úgy kerültek az SS egységekbe, hogy bár a Honvédség hívta be őket, de egy német-magyar államközi megállapodás értelmében nekik a SS-hadosztályokba kellett bevonulniuk.

A Reuters által beszámolt álcázott aknák és bombák a német csapatok keze munkája, melynek célja szintén a támadók lassítása volt. Ezen technikák mellett még mesterlövészeket is hagytak hátra a németek ezzel is késleltetve a szovjet csapatok előretörését.