A nap eseményei

Megindult keleti irányból is a Rákosrendező pályaudvar elleni támadás, melynek során a szovjetek lángszórós harckocsikat is bevetettek. A németek hogy elkerüljék az Újpesten, Rákospalotán, Pestújhelyen lévő csapatok esetleges bekerítését elkezdték a kiürítették ezen városrészeket. Zugló maradéka is szovjet kézre került e nap, a körvasút sor töltését elérték a támadók. Elesett a Lóversenytér maradéka is.

A Népligetben hullámzó harc folyt, mely a szovjetek győzelmét hozta. A Csepel-sziget kiürítése pedig szintén megindult, hogy az ottani alakulatokat se vághassák el. E nap megindult a Laktanyák ostroma a Hős utca körül, ebben a román csapatok súlyos veszteséget szenvedtek, egy század teljesen felmorzsolódott. A szovjet erők befejezték Kispest, Népliget, Kossuthfalva, Pestszenterzsébet elfoglalását.

Német jelentés szerint a katlanban 3880 sebsült volt. Szovjet jelentés szerint e napon a 2. Ukrán Front 728 háztömböt foglalt el Pesten, továbbá 38 szállítórepülő berepülést figyeltek meg Budapesten.

Román lövészek Budapesten

Román lövészek Budapesten


Budapest ostroma a sajtóban e napon

 

Szovjet hadijelentés

Január 9-e folyamán Budapest körzetében csapataink folytatták a bekerített ellenséges erőcsoport megsemmisítésére irányuló harcot és a bekerítési gyűrűt szorosabbra vonva elfoglalták a legnagyobb lóversenypályát, melyet a németek repülőtérré alakítottak át, a Népligetet, egy olajfinomítót, harckocsi-üzemet, a Hofherr-Schrantz vas- és gépgyárat és jelenleg Kispest város körzetében folytatnak tisztogató harcokat.

Csapataink a nap folyamán vívott harcokban 350 háztömböt foglaltak el Budapesten.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 9.

 

Reuter jelentése a Budapesti harcokról (Moszkva, Duncan Hooper jelenti)

… Budapesten a központi körzetek felé irányuló szovjet előrenyomulás bizonyos mértékben meglassúbbodott. Ezt valószínűleg inkább a városon kívül, mintsem magában a városban harcoló ellenséges csapatok számlájára kell írni.

In: MTI (házi tájékoztató), 1945. január 9.

 

Komáromnál megsemmisítettük a bolsevisták tüzérségét

Az orosz hadszíntéren 172 lángszórót pusztítottak el a németek

Budapestnél minden szovjet-orosz támadás meghiúsult a német és magyar csapatok erős elhárító tüzében. A vörösök 23 páncélost vesztettek. ….

In: Pápai újság, 1945. január 9., 3. oldal

 

40 km-es mélységben visszanyomtuk a bolsevistákat

154 páncélos és 420 löveg a szovjet vesztesége Esztergom felszabadult!

A kemény harcok Budapest körül nem szünetelnek. A súlypont a keleti részre nehezedik. Az erős német nyomás a szovjetet arra kényszerítette, hogy erőinek nagy részét visszavonja egyes frontszakaszokon.

Budapest népe továbbra is helytáll. Kispesten nehéz csaták tombolnak.

Esztergomot magyar és német csapatok súlyos küzdelmek után felszabadították …

In: Pápai újság, 1945. január 9., 4. oldal

 

Esztergomot visszafoglaltuk

Berlin, január 8. NTI (Német Távirati Iroda): … Budapest bátor német és magyar helyőrsége tovább tartja magát a kelet felől rohamozó bolsevisták ellen. A fővárostól délkeletre lévő Kispesten elkeseredett utcai harcok tombolnak.  …

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 9., 1. oldal

 

A honvédelmi miniszter kiáltványa Budapest magyar védőihez

Budapestről jelentik: Budapest magyar védőihez a honvédelmi miniszter kiáltványt intézett, melyben a következőket mondotta: „Budapest védőinek hősies harca a magyar haza történelmének legmegbecsültebb lapjai közé fog tartozni. A magyar főváros hősies védői mindnyájan az új magyar birodalom határait védik. Ezek a bátor és hősies harcok nem lehetnek hiábavalók.

In: Győri Nemzeti Hírlap 1945. január 9., 1. oldal

 

Az oroszok Budapest felét tartják

A Vörös Hadsereg csapatai Budapest városközpontjába törtek be. Immár 2000 háztömböt birtokolnak a város 4000 háztömbjéből. A csapatok tovább támadnak az őrült városban, ahol semmi sem az aminek látszik.

Kényelmes karosszék, ami a csatatérré vált utcán maradt, füstbe borul ha valaki beleül, és visszahagyott palack víz csalogató felirattal rajta, a vízhiánnyal küzdő városban valójában egy bomba.

Minden civil pedig nem is civil hanem valójában német. Az oroszok még időben elfoglalták a Parlament épületét és a Tőzsdepalotát, mindkettőt a magyar főváros központjában, megakadályozva a németeket hogy azokat elpusztítsák. …

In: Daily Mirror, 1945. január 9. (8. oldal)


A hírek értékelése

A szovjet hadijelentés által közölt Hofherr-Schranz gépgyár már napokkal korábban január 7-én a szovjetek kezére került, mely a későbbiekben harckocsi javító műhelynek használt a Vörös Hadsereg is, ahogy korábban a németek. A Lóversenyteret végleg elfoglalták e nap, a Népligetet viszont még csak részben.

A Pápai Újság és a Győri Nemzeti Hírlap által írt kispesti harcok ekkor már véget értek a szovjet erők a Népligetben jártak.

A Daily Mirror közlése a Parlament és a Tőzsdepalota elfoglalásáról teljesen téves, ezek csak január 18-án kerülnek a szovjetek kezére a pesti hídfő kiürítését követően.