Tudományos és ismeretterjesztő könyvek

Mihályi Balázs: Honvédek és hungaristák a Budapest erődben 1944-1945.

A kötet kizárólag ezen az oldalon rendelhető online.

Mihályi Balázs, Tóth Gábor, Tulok Péter (szerk.): A Várnegyed ostroma. Buda 1944-45.
Hingyi László: Budapest ostroma 1944-45. Források Budapest ostromának történetéből. (Szerk.: Hingyi Lászlóné, Mihályi Balázs, Tóth Gábor)
Mihályi Balázs: Budapest ostromkalauz 1944-1945
Mihályi Balázs: Dél-Buda ostroma 1944-1945
Óbuda ostroma 1944-1945
75 éves a Hegyvidék. VI. Hegytörténeti konferencia (Szerk.:Balázs Attila), tanulmánykötet, ezen belül:

Mihályi Balázs: A Hegyvidék ostroma a II. világháború során

Kalakán László: A Svábhegy és környéke története 1944-1945-ben
Pető Andrea: Elmondani az elmondhatatlant. Nemi erőszak Magyarországon a II. világháború alatt.
Az elsodort város. Emlékkötet a Budapestért folytatott harcok 60. évfordulójára 1944/45. (Szerk: Markó György)
Józsa Béla: Egyetemisták az ostromgyűrűben, A Magyar Királyi Honvéd I. Egyetemi rohamzászlóalj története 1944. októbertől 1945. február 14-i
Kosaras Péter Ákos: Magyarok a Waffen-SS kötelékében
Horváth Zsolt, Kiss Réka: Remény és realitás – Magyarország – 1945
Feitl István, Ignácz Károly: Régi és új világ határán – 1945 történetei – Tanulmányok
Csikós Gábor, Kiss Réka, Kovács József: Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben
Stark Tamás: “…akkor aszt mondták kicsi robot” A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében.
Bognár Zalán: Málenkij Robot. A Magyarországról ítélet nélkül szovjetunióbeli kényszermunkára elhurcolt civilek története.
Bognár Zalán: Gulag Gupvi – “málenkij robot” – Magyarok a szovjet lágerbirodalomban
Bognár Zalán: (Hadi)fogolytáborok és (hadi)fogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon 1944-46
Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és hadifogolysorsok a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon (1944-1945)
Bank Barbara, Bognár Zalán, Tóth Gábor: Magyarok szovjet fogságban – Történeti szemelvénygyűjtemény a hadifogolyként, internáltként vagy politikai rabként elhurcoltakról
Varga Mária Éva: Magyarok szovjet hadifogságban (1941–1956) az oroszországi levéltári források tükrében
Kamen Nevenkin: Bécs még várhat – A budapesti hadművelet bevezető szakasza.

(Az 1944 karácsonya utáni időszakkal nem foglalkozik a kötet.)

Erőd a Duna mentén. A Budapestért 1944-1945-ben folytatott harcok katonai iratai a Hadtörténeti levéltárban. (Szerk.: Számvéber Norbert)
Számvéber Norbert: Kard a pajzs mögött. A Konrad hadműveletek története, 1945.
Számvéber Norbert: Páncélos-hadviselés a budapesti csatában: 1944. október 29.-1945. február 13.
Gosztonyi Péter: Budapest lángokban 1944-1945.
Gosztonyi Péter: Légiveszély Budapest!
Gasparovich László: A rettegés ötven napja
Tóth Sándor: Budapest felszabadítása 1944-1945
Tóth Sándor: Budai önkéntes ezred
György István: Kétezörszázan voltak.
Teleki éva: Nyilas uralom Magyarországon. 1944. okt. 15-1945. ápr.4.
Kovács Zoltán András: A Szálasi-kormány belügyminisztériuma – Rendvédelem, állambiztonság, közigazgatás
Ungváy Krisztián: Budapest ostroma
Ungváry Krisztián: Az ostromlott Budapest két titka.
Aranyossy-Péter Máté: A II. világháborúban Csömörön hősi halált halt magyar katonákk. A világháború hadi eseményei a községben.
Punka György, Sárhidai Gyula, Zsák Ferenc: Légi győzelmek és veszteségek 1914-1945
Bús János, Szabó Péter: Béke poraikra… II.

Naplók, visszaemlékezések

Barsy Irma: Pincenapló
Billnitzer Ernő: A két világháború emlékei
Szebeny Klára: 103 el nem küldött levél Buda ostromáról.
Farkass Jenő: Budapesti ostromnapló – 1944. december 10. – 1945. május 4.
Fenyő Miksa: Az elsodort ország. Naplójegyzetek 1944-1945-ből.
Ostromnapló – Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig
Illyés Gyula: Ostromnapló 1945. január 10. – 1945. április 24.
Pálfalvi Nándor: Esküszöm hogy hű leszek.
Galántay Ervin: Az utolsó kadét, Budapest 1944-1945
Élet az óvóhelyen. Vári ostromnaplók 1944-1945.
Steinert Ágota: Atlantiszból még harangoznak.
Konkoly-Thege Aladár: Tépett lobogó
Hans Freissner: Árulások, vesztett csaták.
Pataki László: Sorsfordító idők sodrásában.
Cseboratev G. Sz.: A Béke katonái
Styemenko Sz. M.: Ahol a győzelmet kovácsolták.
Kovalovszky Miklós: Lidérnyomás. Napló 1944. október 8.-1945. január 8.
Ara Jeretzian: A védett ház.
Sárközi Sándor: Budán harcoltak
Darvas József: Város az ingoványon.
Nagy Lajos: Pincenapló.
Juhászi Imre: Az ostrom regényes korrajz.
Kőszegi Imre: Budavár ostroma 1945
Fehér Lajos: Harcunk Budapestért.
Szmirnov: Harcban Budapestért.
Zamercev I. T.: Emlékek, arcok, Budapest.
Zolnay László: Hírünk és hamvunk.
Gács Teri: A mélységből kiálltunk hozzád.
Pavel Luknyickij: Magyar napló
Máté György: Budapest szabad!
Emberi történetek. A Budai Vár 1945-ös ostromának krónikája.
Szarka Józsefné: A Budavári Palotában születtem. Visszaemlékezéseim a XX. századra.
Theo Tschuy: Becsület és bátorság. Carl Lutz és a budapesti zsidók.
A “szélhámos”. Egy olasz embermentő és társai a vészkorszak idején Giorgio Perlasca emlékiratai.
Kati Marton: Wallenberg Stockholm,  1912/Moszkva? 1947?
Per Anger: Raoul Wallenberggel Budapesten.
Nina Langet: Raoul Wallenberg Karácsonya 1944
Bern Andrea: Wallenberg eltűnése
Karsai László: Szálasi Ferenc naplói (1942 – 1946)
Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett – Az embermentés és ellenállás története 1944-45-ben
Ozsváth Zsuzsanna: … és vér folyt a Dunán …
Szappanos Tamás: Naplókönyv – Így éltünk mi, 1942-1956 – Így éltünk mi, 1942-1956
Tavan Margit: Minden ház ellenségesen áll – Tevan Margit 1944/45-ös feljegyzései
Nádasi Alfonz OSB: Hadinapló
Heltai Jenő: Négy fal között – Naplójegyzetek 1944-1945